Waternet Onderzoek & Innovatie

Patricia Gravemaker 17-10-2022
912 keer bekeken 0 reacties

Dit boekje laat de voortgangsresultaten zien van het programma Onderzoek en Innovatie van Waternet in 2022 voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en voor de gemeente Amsterdam.

In 2022 zien we de gevolgen van de droogte en schaarste op de energiemarkt. Dit maakt duidelijk dat onze innovatiethema’s essentieel zijn om bij te kunnen dragen aan de wateropgaven van de toekomst. We blijven werken met zes thema’s: Waterkwaliteit & -technologie, Circulaire economie, Energietransitie, Data & sensoren, Klimaatadaptatie en Bodemdaling.

De opgave van het verbeteren van de waterkwaliteit, voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van bodemdaling in een regio die groeit is te groot om alleen aan te pakken. We moeten opgaven naast elkaar leggen en gezamenlijk met anderen slimme combinaties maken om impact te maken. Een prachtig voorbeeld van kennisdeling was het innovatiefestival op 30 juni 2022. Daar lieten we mooie resultaten zien van ons onderzoeks- en innovatieprogramma.

In deze rapportage laten we samenwerkingsvoorbeelden zien van ons programma. Een particulier initiatief van kunstenaars om watertuintjes te bouwen leidt nu tot een proef om daarmee ook het onderwaterleven te verbeteren. Het herstellen van de kademuren wordt gekoppeld aan kansen om ook de waterecologie te versterken. De ontwikkelde impact monitor helpt ons om keuzes te maken welke activiteiten we moeten aanpassen om minder grondstoffen te gebruiken en onze milieu-impact te verkleinen. De omgevings­warmtekaart laat zien welke mogelijkheden er zijn om jouw wijk aardgasvrij te maken?

Dit voorwoord is te kort om alle innovaties in beeld te brengen. Op ons innovatie platform Winnovatie dat in de zomer helemaal vernieuwd is, kunt u er meer over lezen en ook via de LinkedIn-pagina Waternet innovatie wordt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Zo benutten we veel mogelijkheden voor samenwerking met huidige en nieuwe innovatiepartners.

 

Wij wensen u veel leesplezier!

Peter Smit, Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Melanie van der Horst, Wethouder Water gemeente Amsterdam

Annelore Roelofs, Directeur Waternet

 

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen