Hoe monitoren we hoe 'rainproof' bebouwd gebied is?

11-05-2021
102 keer bekeken 0 reacties

Met de partners van Amsterdam Rainproof werken we aan het regenbestendig maken van bebouwd gebied, met allerlei maatregelen, zowel in de openbare als in de private ruimte.

Einddatum challenge

30-11-2021

Sponsor(s) van de challenge

Daniel Goedbloed

Moderator(en) van de challenge

Uitert Marcel van, Lisette Heijke, Sannah Peters, Jora Slinger

Beoordelaar(s)/jury van de challenge

Tom Schoenmaker, Lot Locher, Daniel Goedbloed, Torben Tijms

Status

Afgesloten

Organisator

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het is moeilijk om te bepalen hoe effectief al deze maatregelen samen zijn. Hoe monitoren we hoe we er nu écht voor staan? Help ons dit vraagstuk op te lossen!

Amsterdam Rainproof

Door klimaatverandering komen extreme regenbuien steeds vaker voor. Dat maakt bebouwd gebied kwetsbaar. Door de toenemende bebouwing kan regenwater moeilijk weg. Dit leidt tot steeds meer overlast en schade. Daarom is in 2014 Amsterdam Rainproof gestart: een programma waarin meer dan 100 partners samenwerken om Amsterdam regenbestendiger te maken. Het uitgangspunt is: regenwater zo veel mogelijk vasthouden waar het valt, bijvoorbeeld door het toepassen van waterbergingen en meer groen. Door 'sponswerking' wordt niet alleen regenwateroverlast voorkomen, maar kan dit waardevolle water na de regenbui ook nuttig ingezet worden. En meer groen betekent ook minder hitte in de zomer. Zo worden drie problemen van de klimaatverandering tegelijk opgelost: regenwateroverlast, droogte en hitte.

In Amsterdam Rainproof brengen de partners de regenwaterknelpunten in beeld, en ontwikkelen en implementeren ze oplossingen. De kracht ligt in de samenwerking: alleen samen kunnen we bebouwd gebied regenbestendig maken. Op rainproof.nl wordt alle informatie verzameld en worden samenwerkingen gestart. Vaak zijn dit samenwerkingen in de openbare ruimte, zoals het regenbestendiger maken van een straat, plein of wijk. Maar ook op private terreinen - op daken en in tuinen - kunnen waardevolle maatregelen genomen worden. Elke druppel telt.

 


Ook op privaat terrein worden waardevolle maatregelen genomen, zoals deze regenwatervijver in een binnentuin (foto: Merlijn Michon)©©Merlijn Michon

Meten is weten?

Van groene daken tot waterpleinen, van hogere stoepranden tot regentonnen - tal van maatregelen dragen al bij aan een regenbestendig Amsterdam. Natuurlijk is het effect van elk van deze maatregelen onderzocht. Maar de praktijk is complex. Hoeveel effect hebben deze maatregelen samen? Bijvoorbeeld op wijkniveau of op het niveau van heel Amsterdam. En blijven ze ook na langere tijd goed werken? Hoe 'rainproof' zijn we eigenlijk al?

Het liefst zouden we de effecten van alle maatregelen tegelijk willen monitoren. Maar hoe, dat weten we eigenlijk niet. Daarom vragen we jouw hulp. Weet jij hoe we de effectiviteit van de rainproof maatregelen kunnen monitoren?

De uitdaging

De kernvraag is: hoe monitoren we hoe rainproof bebouwd gebied is? 

Alle ideeën zijn welkom. Technisch of organisatorisch, voor de hand liggend of out-of-the-box, van heel pril naar al wat verder uitgewerkt. De beste ideeën: 

  • Geven een concrete oplossing om de gezamenlijke effectiviteit van de rainproof maatregelen te monitoren;
  • Geven duidelijkheid over de schaal waarop gemonitord wordt (op maatregel-/straat-/wijk- of stadsniveau);
  • Zijn op kleine schaal te testen binnen een jaar;
  • Zijn op grote schaal haalbaar qua kosten en complexiteit;
  • Geven ook een antwoord op de vraag hoe dit uitgevoerd kan worden (wie doet wat?).

Hoe werkt het?

Tot en met 4 mei kan iedereen ideeën indienen én reageren en stemmen op ideeën van anderen. Daarna is het nog één week mogelijk om te reageren en stemmen. Vervolgens buigt een jury van Waternet-collega's en Rainproof partners zich over alle ingezonden ideeën, waarbij de bovenstaande criteria worden gebruikt als leidraad. Uiterlijk 30 juni koppelen we naar alle deelnemers terug welke ideeën het beste aan de vraag en de criteria voldoen. Deze ideeën gaat Amsterdam Rainproof verder onderzoeken. Daarnaast worden alle ingezonden ideeën gebundeld en verspreid onder de deelnemers, de Rainproof partners en andere geïnteresseerden.  

Bekijk inzendingen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen