Kreeftenfuik met minimale bijvangst

09-01-2021
43 keer bekeken 5 reacties

Beschrijving

Beste Challenge Managers, 

Met de opkomst van een toenemende hoeveelheid invasieve rivierkreeftsoorten komt de Nederlandse waterkwaliteit in het geding. Het efficiënt wegvangen van de dieren zou een oplossing kunnen bieden om de omvang van de populaties te beperken, waardoor schade aan oevers of inheemse flora/fauna kan worden beperkt. Huidige vangstmethodes kennen, zoals ook door de medewerkers van Hoogheemraadschap Midden-Delfland onderschreven wordt, veel nadelen zoals ongewenste bijvangst. Door deze bijvangst zijn de vangsttuigen evenmin niet bruikbaar voor particulieren aangezien zij hiermee de visserijwet overtreden.

Tijdens het onderzoek dat ik als vierdejaarsstudent Landscape and Environment Management heb verricht naar de oeverafkalving in het Noord-Hollandse Oosterdelgebied (sept-dec 2020), heb ik geleerd dat rivierkreeften van nature schuilgedrag vertonen waarbij zij holen opzoeken. Daarnaast zijn de dieren goede klimmers mits het oppervlak niet te glad is. Mijn voorstel is daarom om een fuik te realiseren waarin de opening aan de onderkant wordt gemaakt. Om te voorkomen dat de opening in het slib wegzakt, bevindt deze zich boven een bodemplaat die op het slib ligt. Kreeften zoeken een verschuilmogelijkheid waardoor zij tussen de kooi en de plaat kruipen, waarna zij gaten in de middenbuis tegenkomen. De binnenzijde van deze middenbuis is bekleed met roestvrij gaas (of een ander klimbaar materiaal). Vervolgens kruipen de kreeften, mogelijk in combinatie met lokvoer (evt. hangend boven de buis), omhoog in de buis waarna zij in de kooi terechtkomen. Nadat ze van het platvorm gevallen zijn kunnen ze niet terug naar boven kruipen aangezien de buitenzijde van de buis van glad materiaal gemaakt is en er voor de eventuele klimmers een overhangende plaat is bevestigd.

Deze vangstmethode is specifiek bedacht voor het gedrag van de rivierkreeft. Aangezien de entree van de fuik niet toereikend is voor vissen, is het onwaarschijnlijk dat vissen zich naar de binnenzijde van de kooi zullen bewegen. 

Ik hoop dat mijn inbreng voor u het gouden ei is! Zo niet, dan hoop ik dat het mogelijk tot nieuwe inzichten kan leiden.
 

Met vriendelijke groet,

Mathijn Speelman
 

Hieronder de link naar de video waarin de val in 3d zichtbaar is gemaakt, waarbij de route van de rivierkreeft weergegeven wordt: https://youtu.be/SqfdteSV3Hc

Afbeeldingen

02-08-22 om 14:23

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

 Gefeliciteerd! Je idee voor een kreeftenvangtuig is al door twee beoordelingsrondes gekomen en behoort tot de laatste twaalf. Er zijn veel goede ideeën binnen gekomen die deelnemers goed uitgewerkt hebben.

Komende week heeft de jury nog een beoordelingsronde. Daarna kunnen we je vertellen of je behoort tot de drie prijswinnaars. Kort daarna vindt de prijsuitreiking plaats. Daarom willen we je nu alvast vragen om tijd in je agenda te reserveren voor het in ontvangst nemen van een eventuele prijs op 2 februari in het tijdslot van 14:30-16:00.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 17.18

 

02-08-22 om 14:24

Mathijn Speelman

Beste Roger en Bart,

Dat is al fantastisch nieuws en een hele eer! Ik zal er met spanning bij zitten op 2 februari. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Mathijn Speelman

27 jan. 2021 om 12.09

 

02-08-22 om 14:24

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Van harte gefeliciteerd! Uw idee voor een kreeftenvangtuig is in de top 3 geëindigd! Daarom willen we u graag op 2 februari tussen 14:30-17:00 uur uitnodigen voor de digitale prijsuitreiking. Deze uitreiking vindt plaats via MS Teams. Graag wil ik dit vandaag of maandag even met u doorspreken. Wil u mij uw telefoonnummer sturen: messer@hhdelfland.nl. Dan bel ik u op.

Met vriendelijke groet,

Martijn Esser

29 jan. 2021 om 15.17

 

02-08-22 om 14:24

Bart Bergmans

Beste Mathijn,

Delfland kreeg een verzoek van schrijfster en podcastmaker Mandula van den Berg. Zij zou graag in contact komen met deelnemers aan de kreeftenchallenge voor een podcast. Wij zetten dit verzoek hierbij door. Dit is de informatie die Mandula ons heeft gestuurd:

“Hoi! Ik ben Mandula van den Berg, een jonge journaliste en podcastmaker. Voor een nieuwe podcast doe ik onderzoek naar hoe de mens ingrijpt in de natuur. De kreeftenchallenge wil ik hiervoor gebruiken en ik zou heel graag praten met kandidaten van de wedstrijd. Heb je zin in een vrijblijvend gesprek met mij over dit onderwerp, laat het me weten. Met het oog op Corona is een digitale afspraak natuurlijk mogelijk. Stuur een mailtje naar mandula.vandenberg@gmail.com of bel me op 06 28 68 28 63.”

Delfland heeft geen betrokkenheid bij of invloed op de totstandkoming of inhoud van podcast.

Hartelijke groeten,

Bart Bergmans

15 feb. 2021 om 10.20

 

02-08-22 om 14:24

Bart Bergmans

Beste deelnemer van de kreeftenchallenge, 

Graag willen we u attenderen op het volgende: als vervolg op de kreeftenchallege is sinds vrijdag 19 februari op Tenderned de inschrijving gepubliceerd voor het vervolgtraject met als doel de verdere ontwikkeling en toepassing van een innovatief vangtuig. Dit traject is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Delfland en het Ministerie van LNV. Verdere informatie en alle bijbehorende links vind u in het onderstaande communicatiebericht: 

https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/vervolg-op-challenge-kreeftenvangtuig-van-start 

Met hartelijke groeten,

Bart Bergmans

challenge manager

23 feb. 2021 om 18.40

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen