Effectieve afvangst van de Amerikaanse rivierkreeft

Winnovatie Het Waterschapshuis 11-01-2021
30 keer bekeken 1 reacties

De beste val om verschillende maten rivierkreeften te vangen is zonder twijfel de Artificial Refuge Trap (ART). Deze val heeft echter een groot struikelblok, aantallen. de hoeveelheid kreeften die gevangen kan worden is gebonden aan de hoeveelheid cilinders op de val, een kreeft per cilinder.

Zo dachten ook de Britse onderzoekers die de ART in wetenschappelijk onderzoek afzetten tegen de normale - in Europa meest gebruikte- fuik met aas als vangmethode. Na 2 jaar op kreeften te hebben gevist bleek echter 87% van de gevangen kreeften door ART's te zijn gevangen. Ook bleek dat meerdere kreeften wel degelijk in een cilinder gevangen konden worden, zolang het maar kleinere of vrouwelijke kreeften waren, precies de beoogde populatiegroep voor het afvangen.

In het bijgevoegde document stel ik -Ondersteunt door dit onderzoek- na verdere toelichting over de ART enige aanpassingen en toevoegingen aan het design voor, en beredeneer ik dat de panfluitval de ideale kandidaat is om jongere en vrouwelijke kreeften weg te vissen, bovenop de oudere mannetjes. 

Afbeeldingen

1  reacties

Archiveerder 1

02-08-22 om 13:03

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Nogmaals hartelijk bedankt voor je deelname aan de challenge van het hoogheemraadschap van Delfland. Helaas is je idee in de tweede beoordelingsronde afgevallen. Hoewel het idee voldoende was uitgewerkt, heeft de jury beoordeeld dat andere ideeën beter voldoen aan de vooraf gestelde criteria.

Omdat we alle ideeën tóch een plek willen geven, komt je idee - samen met alle andere ingediende ideeën - geanonimiseerd in het inspiratieboek dat we maken naar aanleiding van deze challenge. Dit boek is klaar op de dag van de prijsuitreiking, dus op 12 februari 2021. Uiteraard krijg je van ons een exemplaar van dit boek!

Wellicht kunnen we je idee in een ander stadium nog gebruiken of het door andere organisaties worden benut. In dat verband willen we je ook nadrukkelijk wijzen op het vervolg van deze ideeën-wedstrijd zoals dit vanaf februari vanuit Delfland gaat lopen. Ideeën die nu zijn ingediend, maar ook nieuwe ideeën, kunnen daarin verder worden uitgewerkt met als uiteindelijk doel om tot een aantal werkzame prototypes te komen. Je zult over dit vervolgtraject binnen enkele weken nog een mail met verdere informatie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 17.02

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen