Kreeftenflat - de uitgebreide Panfluitval

Winnovatie Het Waterschapshuis 08-01-2021
48 keer bekeken 1 reacties

Beschrijving

Ik ben niet bekend met vissen vangen o.i.d. Dus als een gewone burger met boerenverstand bekijk ik de situatie en denk het volgende:

Alle documentatie lezende over bestaande vangmethoden concludeer ik dat de panfluitval eigenlijk de beste methode is, want geen bijvangst, kan verschillende formaten vangen, maar te beperkt in capaciteit.

Op internet naar een panfluitval gezocht en ik vond alleen het exemplaar van de foto (panfluitval.jpg). Ik denk dan dat je mogelijk 16 kreeften (2 per buis) kan vangen. Ik mis informatie over hoe makkelijk/snel zo'n val zich vult en hoeveel kreeften men zou willen gaan vangen per keer dat een val geleegd wordt.

Maar het lijkt me dat de panfluitval uitgebreid moet worden, net zoals een insectenhotel; maak er een kreeftenflat van met meerdere lagen van buizen, van verschillende diameters en evt. verschillende lengtes. zie de schets Kreeftenflat_20210108_131645.jpg

Voordelen zijn dat er meer kreeften en ook van verschillende afmetingen gevangen kunnen worden.

Nadelen deze constructie wordt wel zwaarder om uit het water te tillen en mogelijk gaan kreeften ontsnappen wanneer de constructie in beweging komt.  Dit laatste nadeel zou ondervangen kunnen worden door een fuik/net om de constructie te maken en deze te sluiten voordat de constructie in beweging komt. Zo kunnen de kreeften niet meer ontsnappen. zie de schets kreeftenflat + net_20210108_133345.jpg

Afbeeldingen

1  reacties

Archiveerder 1

02-08-22 om 14:22

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Nogmaals hartelijk bedankt voor je deelname aan de challenge van het hoogheemraadschap van Delfland. Helaas is je idee in de tweede beoordelingsronde afgevallen. Hoewel het idee voldoende was uitgewerkt, heeft de jury beoordeeld dat andere ideeën beter voldoen aan de vooraf gestelde criteria.

Omdat we alle ideeën tóch een plek willen geven, komt je idee - samen met alle andere ingediende ideeën - geanonimiseerd in het inspiratieboek dat we maken naar aanleiding van deze challenge. Dit boek is klaar op de dag van de prijsuitreiking, dus op 12 februari 2021. Uiteraard krijg je van ons een exemplaar van dit boek!

Wellicht kunnen we je idee in een ander stadium nog gebruiken of het door andere organisaties worden benut. In dat verband willen we je ook nadrukkelijk wijzen op het vervolg van deze ideeën-wedstrijd zoals dit vanaf februari vanuit Delfland gaat lopen. Ideeën die nu zijn ingediend, maar ook nieuwe ideeën, kunnen daarin verder worden uitgewerkt met als uiteindelijk doel om tot een aantal werkzame prototypes te komen. Je zult over dit vervolgtraject binnen enkele weken nog een mail met verdere informatie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 16.55

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen