Balanceer weegschaal in serie met fuik

12-01-2021
179 keer bekeken 1 reacties

Een kreeft is een bodemdier met een negatief drijfvermogen, anders dan vissen met een neutraal drijfvermogen. Dit verschil kan bijvangst van vissen in een fuik, dat bestemd is voor kreeften, mogelijk voorkomen.

Idee: Een balanceer weegschaal met als 'gewichten': een tunnel waar een kreeft in kan lopen, en een contragewicht om de tunnel te balanceren/omhoog te houden (zie 'front view'). Als er een kreeft de tunnel in loopt zal die kant van de balanceer weegschaal naar beneden zakken door het extra gewicht van de kreeft. Deze weegschaal staat in serie met de ingang van een fuik (zie side view). Wanneer de weegschaal is gezakt, kan de kreeft alleen de fuik inlopen, en wanneer die dat doet en van de weegschaal afstapt, gaat de weegschaal weer naar zijn originele positie, klaar voor de volgende kreeft.

In principe worden alle bodemdieren (ook de kleine) gevangen. Echter moet rekening gehouden worden dat het contragewicht niet alleen de tunnel balanceert maar ook omhoog moet krijgen. Dit verschil kan komen door wrijving in het scharnier van de weegschaal, en een marge voor bijv. zand dat in de tunnel stuift. Daardoor zullen alleen kreeften vanaf een bepaald gewicht worden gevangen, hoeveel is onbekend.

Ideeën om het verder uit te werken:

-De bodemplaat van de tunnel kan van gaas zijn om ophoping van zand tegen te gaan.

-De functie van de ramp om de weegschaal op te lopen kan worden vervuld door een stijve oplopende fuik.

 

Veel succes met het kreeften project verder. Hoop dat jullie wat aan de inzendingen hebben. Het leukste is als de otter ook hier in de buurt komt :)

Groetjes Niels 

Afbeeldingen

02-08-22 om 11:49

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Nogmaals hartelijk bedankt voor je deelname aan de challenge van het hoogheemraadschap van Delfland. Helaas is je idee in de tweede beoordelingsronde afgevallen. Hoewel het idee voldoende was uitgewerkt, heeft de jury beoordeeld dat andere ideeën beter voldoen aan de vooraf gestelde criteria.

Omdat we alle ideeën tóch een plek willen geven, komt je idee - samen met alle andere ingediende ideeën - geanonimiseerd in het inspiratieboek dat we maken naar aanleiding van deze challenge. Dit boek is klaar op de dag van de prijsuitreiking, dus op 12 februari 2021. Uiteraard krijg je van ons een exemplaar van dit boek!

Wellicht kunnen we je idee in een ander stadium nog gebruiken of het door andere organisaties worden benut. In dat verband willen we je ook nadrukkelijk wijzen op het vervolg van deze ideeën-wedstrijd zoals dit vanaf februari vanuit Delfland gaat lopen. Ideeën die nu zijn ingediend, maar ook nieuwe ideeën, kunnen daarin verder worden uitgewerkt met als uiteindelijk doel om tot een aantal werkzame prototypes te komen. Je zult over dit vervolgtraject binnen enkele weken nog een mail met verdere informatie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 16.53

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen