Een beproefde Franse vangmethode.

Winnovatie Het Waterschapshuis 20-12-2020
20 keer bekeken 2 reacties

In Frankrijk geldt de rivierkreeft als delicatesse, daarom hebben ze daar een methode bedacht die bijna alleen de rivierkreeft vangt.

Er wordt een panty of ander sterk hakend materiaal gevuld met slachtafval want kreeften zijn aaseters. deze panty wordt een nacht in het water gelaten en de kreeften proberen die nacht met hun scharen door de panty aan het aas te komen. Maar omdat er veel scherpe uitsteeksels aan hun exoskelet zitten , raken ze verstrikt aan de buitenkant van de panty. Als je smorgens met een wijde bak naar de waterkant gaat, til je de panty uit het water en schud de kreeften boven de bak van de panty af. Voordelen van deze methode:

Geen bijvangst (hooguit een enkele paling) en de zak kan zo weer het water in voor de volgende vangst. 

Geen dierenleed.

Door een langgerekte worstvorm van het net te gebruiken kun je in alle watertypes uit de voeten (ook sloten).

Een efficiënt groter type net is op basis van dit idee wel te ontwikkelen 

2  reacties

Archiveerder 1

02-08-22 om 12:59

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Bedankt voor het inzenden van je idee! Volgende week - 12 januari - sluit de challenge en start het beoordelingsproces van de jury. Wie er in de jury zit kun je op de website zien. Natuurlijk gunnen we je de hoofdprijs van €1000,-. En hopen we dat de jury jouw idee kiest als het beste idee. Je zou de jury kunnen helpen door nog een keer goed naar je idee te kijken. Is jouw idee duidelijk genoeg uitgewerkt voor de jury om te begrijpen? Misschien kun je nog een tekening of foto bijvoegen? Als je vindt dat je idee duidelijk genoeg is, dan hopen we dat je de hoofdprijs wint.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

4 jan. 2021 om 09.27

 

Archiveerder 1

02-08-22 om 12:59

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Nogmaals hartelijk bedankt voor je deelname aan de challenge van het hoogheemraadschap van Delfland. Helaas is je idee in de tweede beoordelingsronde afgevallen. Hoewel het idee voldoende was uitgewerkt, heeft de jury beoordeeld dat andere ideeën beter voldoen aan de vooraf gestelde criteria.

Omdat we alle ideeën tóch een plek willen geven, komt je idee - samen met alle andere ingediende ideeën - geanonimiseerd in het inspiratieboek dat we maken naar aanleiding van deze challenge. Dit boek is klaar op de dag van de prijsuitreiking, dus op 12 februari 2021. Uiteraard krijg je van ons een exemplaar van dit boek!

Wellicht kunnen we je idee in een ander stadium nog gebruiken of het door andere organisaties worden benut. In dat verband willen we je ook nadrukkelijk wijzen op het vervolg van deze ideeën-wedstrijd zoals dit vanaf februari vanuit Delfland gaat lopen. Ideeën die nu zijn ingediend, maar ook nieuwe ideeën, kunnen daarin verder worden uitgewerkt met als uiteindelijk doel om tot een aantal werkzame prototypes te komen. Je zult over dit vervolgtraject binnen enkele weken nog een mail met verdere informatie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 16.50

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen