Rivierkreeftfuiken met ontsnapping openingen bijvangst.

02-01-2021
34 keer bekeken 2 reacties

Mijn idee is om de fuik te voorzien van een rits om bijvoorbeeld de kreeften eruit te halen, en bij de buitenste delen ovale openingen te maken in diverse maten met bijvoorbeeld rubber ringen waardoor de bijvangst (aal, vissen enz) kunnen ontsnappen.

Eventueel kunnen deze openingen ook in het middendeel geplaatst worden. (Als toch nog grotere vissen in de fuik gevangen worden kan bijvoorbeeld ook grotere gaten gemaakt worden voor de grotere vissen, maar dan met enkele draden dwars door dat gat waardoor de vissen zich erdoor kunnen wringen, maar niet de kreeft). Met deze ovale openingen kunnen deze fuiken toch nog op klein pakket opgeslagen worden. Vervolgens gemakkelijk mee te nemen in een bootje en kunnen tientallen fuiken aan elkaar en achter elkaar in een sloot worden uitgevaren en opgehaald.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

02-08-22 om 16:02

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Bedankt voor het inzenden van je idee! Volgende week - 12 januari - sluit de challenge en start het beoordelingsproces van de jury. Wie er in de jury zit kun je op de website zien. Natuurlijk gunnen we je de hoofdprijs van €1000,-. En hopen we dat de jury jouw idee kiest als het beste idee. Je zou de jury kunnen helpen door nog een keer goed naar je idee te kijken. Is jouw idee duidelijk genoeg uitgewerkt voor de jury om te begrijpen? Misschien kun je nog een tekening of foto bijvoegen? Als je vindt dat je idee duidelijk genoeg is, dan hopen we dat je de hoofdprijs wint.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

4 jan. 2021 om 09.22

 

02-08-22 om 16:02

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Nogmaals hartelijk bedankt voor je deelname aan de challenge van het hoogheemraadschap van Delfland. Helaas is je idee in de tweede beoordelingsronde afgevallen. Hoewel het idee voldoende was uitgewerkt, heeft de jury beoordeeld dat andere ideeën beter voldoen aan de vooraf gestelde criteria.

Omdat we alle ideeën tóch een plek willen geven, komt je idee - samen met alle andere ingediende ideeën - geanonimiseerd in het inspiratieboek dat we maken naar aanleiding van deze challenge. Dit boek is klaar op de dag van de prijsuitreiking, dus op 12 februari 2021. Uiteraard krijg je van ons een exemplaar van dit boek!

Wellicht kunnen we je idee in een ander stadium nog gebruiken of het door andere organisaties worden benut. In dat verband willen we je ook nadrukkelijk wijzen op het vervolg van deze ideeën-wedstrijd zoals dit vanaf februari vanuit Delfland gaat lopen. Ideeën die nu zijn ingediend, maar ook nieuwe ideeën, kunnen daarin verder worden uitgewerkt met als uiteindelijk doel om tot een aantal werkzame prototypes te komen. Je zult over dit vervolgtraject binnen enkele weken nog een mail met verdere informatie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 16.50

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen