Muskusrattenbestrijders inclusief kreeftenvangst

11-01-2021
194 keer bekeken 1 reacties

Beschrijving

Beste mensen,

Mijn naam is Jan Visscher, en ik ben werkzaam als muskusrattenbestrijder bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta in het vanggebied Kampen en achterliggend gebied. De afgelopen jaren heb ik het aantal (Amerikaanse) rivierkreeften in mijn gebied aanzienlijk zien toenemen. Eigenlijk ving ik deze al als bijvangst bij het bestrijden van de muskusratten. De eerste ving ik al zo’n 15 jaar geleden.

Mijn idee voor een zo gunstige/goedkoop/efficiënt/diervriendelijk mogelijke manier van vangen en bestrijden, rekening houdend met onderstaande aandachtspunten is: het inzetten van muskusrattenbestrijders voor de bestrijding van de invasieve Amerikaanse rivierkreeft in Nederland.

We kunnen de (huidige) schijnduikers het hele jaar door op vangen laten staan. Daarbij kunnen de kooien/fuiken aangepast worden met een fijnere maasgrootte (1cm bij 1cm) om ook de kleine kreeften te kunnen vangen. (De Otterring blijft, waardoor de otters niet in de kooien terecht kunnen komen.) Bijvangsten van vissen of andere dieren in schijnduikers zijn laag. De kooien kunnen het hele jaar op vangen staan. Ze moeten wel op de juiste hoogte geplaatst worden, zodat de kreeften er gemakkelijk in kunnen kruipen. 

Zomers: 1 tot 2 wekelijks controleren voorkomt een grotere sterfte door hogere water temperatuur (met minder zuurstof in het water). Normaal gesproken zal 1x per 2 weken controleren voldoende zijn. 

Tussen 1juli t/m 1september zou gekozen kunnen worden op niet vangen zetten om onnodige extra sterfte te voorkomen. Anders zou de controle nog verder omhoog gebracht moeten worden en dat vraagt extra bemensing.

’s Winters, wanneer de watertemperatuur koud genoeg is ( van december t/m maart), kan dit naar 1x in de 3/4 weken teruggebracht worden.

Als de watertemperatuur laag genoeg is en het zuurstofgehalte hoog genoeg is kunnen kreeftfuiken erbij geplaatst worden (die in Amerika hiervoor worden gebruikt)

Baggeren en maaiwerkzaamheden, verstoren de rivierkreeften. Dan gaan ze aan de wandel. Tijdens die werkzaamheden zouden rivierkreeften  ter plaatse actiever gevangen kunnen worden. 

Humane manier van doden:
De kreeften kunnen in een emmer/ton met water erin vervoerd worden. Dagelijks kan deze geleegd worden waarbij de  rivierkreeften in de diepvries gedaan worden. Vanaf 2 graden Celsius gaan ze in de winterslaap en vervolgens vriezen ze dood. 

Mogelijkheden:
De kreeften kunnen voor consumptie worden aangeboden. Maar dan zal een samenwerking met derden aangegaan moeten worden. Ze moeten schoon zwemmen om voor consumptie geschikt te zijn.

Mijn inschatting is dat als muskusrattenbestrijders de kreeften meenemen in plaats van teruggooien zoals nu de bedoeling is, dat binnen een paar jaar een aanzienlijke vermindering bereikt kan worden.


Verdere onderbouwing en toelichting

  • Het idee zorgt voor een efficiënte afvang van veel kreeften, ook de kleinere exemplaren

Het voorstel is efficiënt omdat je gebruik maakt van bestaande kooien en werkzaamheden. Wanneer je de gewone werkwijze iets aanpast gaat het vangen van rivierkreeften in een moeite door.

De huidige mazen zijn 2 bij 3 cm. Wanneer je deze 1 bij 1 cm maakt kunnen ook de kleinere kreeften daar niet meer doorheen.

  • Het idee leidt tot weinig ongewenste bijvangst

De schijnduikers  die in de wal zijn ingegraven vangen nauwelijks vissen, want die zwemmen normaal gesproken met de stroom mee.

  • Het idee is diervriendelijk en zorgt niet voor onnodig leed bij de kreeften

In de schijnduikers blijven de beesten in leven, alleen wanneer in de zomerdagen weinig zuurstof in het water aanwezig is zullen er enkelen overlijden. Daardoor is wat frequenter controleren dan aanbevolen.

Door ze in de diepvries via je natuurlijke weg te laten inslapen lijden ze niet.

  • Het idee leidt niet tot (milieu)schade of andere overlast

Er word doorgegaan op de huidige manier van werken.

  • Het idee is praktisch toepasbaar in veel verschillende typen wateren

Overal waar een wal is aan de kant van een water kunnen deze schijnduikers geplaatst worden, ook in natuurgebieden etc.

  • Het idee is ook vanuit kostenoogpunt breed toepasbaar

De vangmiddelen en infrastructuur van het vangen van muskusratten is uitermate geschikt om in te zetten

  • Het idee is haalbaar met het oog op complexiteit

Omdat je aansluit bij de huidige werkwijze, met wat kleine aanpassingen en het bijplaatsen van PVC-buizen wordt het werk nauwelijks complexer en de burgers ervaren nauwelijks overlast.

Afbeeldingen

02-08-22 om 15:34

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Nogmaals hartelijk bedankt voor je deelname aan de challenge van het hoogheemraadschap van Delfland. Je inzending was voldoende uitgewerkt om inhoudelijk te beoordelen. Echter we zijn met deze challenge specifiek op zoek naar een (technisch) vangtuig om invasieve uitheemse rivierkreeften te vangen. Hiervoor hebben we veel uitgewerkte ideeën ontvangen en deze gaan door naar de volgende ronde. Jouw idee valt dus helaas af.

Omdat we alle ideeën tóch een plek willen geven, komt je idee - samen met alle andere ingediende ideeën - geanonimiseerd in het inspiratieboek dat we maken naar aanleiding van deze challenge. Dit boek is klaar op de dag van de prijsuitreiking, dus op 12 februari 2021. Uiteraard krijg je van ons een exemplaar van dit boek!

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 16.34

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen