Rainproeftuin

04-05-2021
200 keer bekeken 0 reacties

Kies één voorbeeldwijk om in detail te bemonsteren, de “Rainproeftuin”, zo blijft validatie overzichtelijk en de onzekerheidmarge zo klein mogelijk.

Start een bewonersproject met beproefde methoden en indien nodig met subsidie van de materiaalkosten. De voordelen van bewonersparticipatie zijn bewustwording en bereidheid te investeren in maatregelen, snellere en eenvoudigere plaatsing en onderhoud van sensoren en toegang tot internet en energie. De benodigde sensoren zijn: flipping bucket regenmeters met zonnepaneel op daken; EGV-achtige straatwatermeters in kolken; laser TOF niveaumetingen in putten; druksensoren in wadi’s, grindputten en op slimme daken en debietmetingen in de riolering. Het datatransport kan via LoRa op TTN en data verwerking open source volgens het SURF concept met een web portal voor waarnemingen of Fiware. Zoek de samenwerking met het RIVM voor samen meten en met SURF/SARA voor de portal.​

Dit idee is tot stand gekomen en uitgewerkt in het Lokaal Waterforum, een groep vrijwilligers die graag meedenkt over water gerelateerde vraagstukken als onderdeel van de UN World Water Quality Alliance voor het EU Fiware4Water project. 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen