Know the Flow; meten is weten!

11-05-2021
197 keer bekeken 4 reacties

Om het effect van maatregelen om de stad klimaatbestendig te maken, is het vooral van belang om inzicht te hebben in het gebruik van het totale watersysteem in de stad. 

Om dit inzicht te verkrijgen heeft i-Sago, in samenwerking met verschillende kennispartijen, een aantal oplossingen ontwikkeld: 

De sensorring 

De Sensorring is een innovatieve ring die in het riool de meest essentiële data meet. Data waarmee de beheerder meer grip krijgt op het functioneren van het riool. In de huidige versie wordt de temperatuur op verschillende hoogten, het waterniveau, de stroomsnelheid en -richting in een rioolleiding gemeten. 

De sensoren worden geplaatst op een RVS ring die met een handig draaimechanisme in de leiding wordt geklemd. De ringen zijn bestemd voor leidingen met een diameter van 300mm of meer. 


 

De sensorring wordt geleverd inclusief voeding en datacommunicatie via kabel, 3/4/5G of NBIOT. Via de communicatiemodule kunnen de sensoren worden aangestuurd en wordt de data naar een beveiligd dataplatform gestuurd voor verdere verwerking. Daar kunnen de metingen verder bewerkt worden en via een dashboard inzichtelijk gemaakt voor de bijvoorbeeld beheerders, bestuurders of bewoners. Deze data kunnen ook gecombineerd worden met andere data zoals bv grondwater en KNMI gegevens. 

Meetgegevens: 

Mogelijk Dashboard met kaartgegevens. 

 

De gemeten data bieden niet alleen inzicht in de effecten van de genomen maatregelen boven de grond, maar bieden ook mogelijkheden voor het ‘smart’ beheer van de stedelijke omgeving, die veel verder gaat dan alleen de riool- en afvalwaterproblematiek en ook veiligheid, leefbaarheid, financieel beheer en nog allerlei andere, toekomstige mogelijkheden in zich bergt. 

Voor meer informatie zie https://www.i-sago.nl/portfolio-archive/ontwikkeling-smart-city-water-system/?lang=nl 

Dit product is in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een proven technologie en wordt dit jaar uitgerold in een aantal pilots in Breda en Roosendaal. 


De slimme putdeksel 

Voor tijdelijke, flexibele metingen in de riolering, hebben we de “Slimme putdeksel” ontwikkeld. Deze oplossing bestaat uit een composiet putdeksel, met daarin/ -onder een aantal sensoren, een accu en datacommunicatie.  

De standaard maat putdeksel is voorzien van bijvoorbeeld radar- of ultrasoon niveaumetingen en kan tijdelijk geplaatst worden op een locatie om o.a. schommelingen in het waterniveau te detecteren. Door het flexibele ontwerp en eenvoudige installatie is deze testmethode uitermate geschikt om voor kortere tijd op meerdere locaties te meten.Deze meetmethode wordt gecombineerd met het eerder besproken dataplatform.

Dit product wordt binnenkort uitgerold in een eerste pilot in Roosendaal.


 

Wij gaan uit van open datastructuren en sluiten wij zoveel mogelijk aan op Common Ground, Digital Twin en de geldende standaarden als IMBOR, GWSW en VISI systematiek. 

Het gebruik van data standaarden heeft grote voordelen bij het eerlijk en open beschikbaar krijgen van data en informatie bij overheden, bedrijven en andere gebruikers hiervan. De zogenaamde vendor lock-in gaat verdwijnen en de weg naar toepassen van bedrijfseigen beheersoftware passend op alle steden wordt geopend. 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

01-08-22 om 11:08

Mark Nijman

Ja

19 mei 2021 om 16.06

01-08-22 om 11:08

Alice Fermont

@Mark Nijman en @Maikel Votel kennen jullie deze methoden voor meten al?

19 mei 2021 om 12.07

01-08-22 om 11:08

Jora Slinger

Hoi Alex, 

Mooie innovaties op het gebied van sensoren! Zou je een indicatie kunnen geven hoe het toepassen op grotere schaal er in jouw ogen uit zou zien? Bijv. hoeveelheid meetpunten, meetfrequentie, wie zou dataverwerking kunnen doen?

12 mei 2021 om 18.06

01-08-22 om 11:08

Alex Kalden

Het systeem is flexibel, dus het aantal meetpunten en meetfrequentie zijn af te stemmen op de vraag.

Zo kun je per straat, wijk, of aan het eind van een stelsel meten wat de effecten van bepaalde maatregelen zijn. Ook de meetfrequentie is op afstand in te regelen (variërend van eenmaal per dag tot continu), en ook event-driven in te stellen, zodat bij een plotselinge verandering de meetfrequentie omhooggaat. Om een goed overzicht te krijgen van de werking van het totale watersysteem is het aan te bevelen om op een aantal cruciale plaatsen in het systeem te meten. Hiervoor is kennis van het systeem nodig, wij kunnen eventueel in overleg met de beheerder van het systeem hier een plan voor opstellen.

De putdeksel is vooral bedoeld om op een specifieke plek, eventueel met een aantal meetpunten heel lokaal te meten. Zo zou je dus vóór en na het afkoppelen van een bepaalde straat of wijk kunnen meten hoe de vullingsgraad in het riool beïnvloed wordt door een regenbui.

Data-opslag en de eerste verwerking (validatie en analyse) doen wij in principe in samenwerking met iReckon City. Ook hier geldt weer de flexibiliteit: We kunnen de ruwe meetgegevens aanleveren, een geanalyseerde en gefilterde set, of een gespecialiseerd, op een gebruikersrol gericht dashboard. 

Door het gebruik van open standaarden is het ook eenvoudig mogelijk voor andere softwarebouwers om een dashboard te bouwen, of de data te integreren in een bestaand beheer (SCADA-/Asset Management-) pakket. 

Groet, Alex Kalden 06-21 534 034 

14 mei 2021 om 09.57

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen