Global Goals Community Wijk 1

Winnovatie Het Waterschapshuis 04-06-2021
191 keer bekeken 1 reacties

Een Global Goals Community (GGC) wijk heeft alleen positieve effecten op de Sustainable Development Goals. De woningen zijn klimaatbestendig, klimaatpositief, 100% circulair en natuurinclusief.

De woningen zijn allemaal sociale huurwoningen, zodat er niet gespeculeerd wordt op wonen. De woningen zijn in het bezit van een vereniging die verbonden is aan VrijCoop, waardoor nooit gespeculeerd kan worden met de woningen. De huurinkomsten die overblijven nadat de leningen afbetaald zijn en er een reserve is voor onderhoud, worden gebruikt voor financiering van projecten in de wijk én voor renteloze financiering van startende GGC wijken. Een GGC wijk van 500 woningen met een gemiddeld huur van € 600, zal na 30 jaar € 3,6 miljoen te verdelen hebben. Jaarlijks!
Alle kennis en ervaring die opgedaan wordt, wordt gedeeld op het platform Global Goals Community, waar het in 24 EU talen vertaald gaat worden, zodat de kennis gedeeld wordt.

Beschrijf hoe in jouw concept water, voedsel en energie zelfvoorzienend gemaakt worden.

Regenwater wordt opgeslagen onder de grond en gebruikt voor toiletten, wasmachines en de tuin. Daarmee wordt de helft van drinkwater bespaard. Het afvalwater wordt gezuiverd in een rietbedfilter en mag daarna infiltreren in de bodem. De westkust van Nederland is aan het inklinken door verdroging van de bodem, maar niet onder een GGC wijk! Een GGC wijk laat meer dan 10 miljoen liter water per jaar infiltreren in de bodem, zelfs bij langdurige droogte.

Voedsel wordt verbouwd in een voedselbos, op daken, in groene gevels. De bomen in een GGC wijk zijn voornamelijk fruit- en notenbomen. Restanten v/h voedsel worden in de wijk gecomposteerd. Het voedsel dat geoogst wordt, is gratis voor bewoners die wekelijks vrijwillig bijdragen aan de ontwikkeling van de GGC wijk.

De helft van alle zonnepanelen in de wijk zijn niet aangesloten op het net, maar op een Basaltaccu. De stroom wordt door buizen in de basalt gestuurd, waardoor ze de basalt laten opwarmen tot 450°C in de zomer. Door goede isolatie blijft de warmte het hele jaar in de basaltaccu. In de herfst, winter en lente wordt lucht geblazen door de basaltaccu. De warmte lucht wordt geblazen door een grote boiler waardoor het water opwarmt. Die warmte wordt gebruikt in de vloerverwarming van de huizen in de GGC wijk.

De stroom van de overige zonnepanelen wordt opgeslagen in batterijen in elke woning en in elektrische auto’s die in bezit zijn van de GGC wijk. Met een smart grid wordt de overdag opgewekte warmte verdeeld over de woningen.

Geef een beschrijving van de benodigde organisatie, rollen en verantwoordelijkheden bij jouw idee.

Er is een vastgoedvereniging nodig die eigenaar is van de grond en de woningen. Die heeft twee leden, VrijCoop en de bewonersvereniging. De bewonersvereniging is er voor de bewoners van de sociale huurwoningen. Er is geen bovengrens aan het eigen vermogen of het inkomen dat de bewoners hebben, iedereen kan in deze wijk wonen.

De bewonersvereniging heeft een bijzondere besluitvormingsmethode die Holarchie heet en speciaal is aangepast voor GGC wijken. Voor elke belangrijke taak is een werkgroep (cirkel). De macht in deze besluitvormingsmethode ligt bij de cirkels. Zij bedenken oplossingen voor problemen, zorgen dat hun deel van de ontwikkeling van de GGC wijk goeddoordacht is en besproken met externe experts en ervaringsdeskundigen uit andere GGC wijken. Als een cirkel gekozen heeft voor een oplossing, wordt dat voorstel ingebracht in de dorpscirkel (waar vertegenwoordigers van alle cirkels zitten). Op basis van hun eigen rol en verantwoordelijkheden, mogen de vertegenwoordigers eerst verhelderende vragen stellen en in een volgende fase hun mening geven over het voorstel. Het voorstel kan dan eventueel aangepast worden. Daarna volgt nog een bezwarenronde waarin een bezwaar pas geldig is als het slecht is voor de GGC wijk of voor één van de andere cirkels.
Tijdens de ontwikkeling en bouw van de wijk, zijn er minimaal de volgende cirkels: Bouw, Buitenruimte, Buurthuis, Financieel, Juridisch, Ondernemen, PR, Sociaal, Tuin en Groen. Iedere volwassenen zit in minstens één cirkel, waardoor iedereen bijdraagt met zijn/haar kwaliteiten.

Elke wijk heeft een cirkel Kennisdeling/PR die startende GGC wijken helpt met het opzetten. Eenvoudig te beschrijven kennis wordt opgeslagen in het platform Global Goals Community. Er wordt een lokaal GGC fonds opgezet om de inkomsten die overblijven goed te verdelen in projecten in de wijk en te kiezen welke startende GGC wijken gefinancierd worden.

Leg uit waarom jouw idee toegevoegde waarde heeft voor de bewoners en de omgeving. Vertel ook hoe jouw idee bijdraagt aan een versnelling van de woningbouw.

Dit is de ultieme participatie, bewoners die zelf (met hulp van externe experts die ze zelf kiezen) hun woonomgeving ontwerpen en zelfs meebouwen (voor wie dat wil). Een wijk die leefbaar, gezond en groen is. Een wijk die kan laten zien dat mensen een positieve impact op hun omgeving kunnen hebben.

Dit draagt bij aan de versnelling van de woningbouw omdat de huurinkomsten van GGC wijken gebruikt gaan worden voor de financiering van startende woonwijken. Als er 100 GGC wijken zijn van 500 woningen, betekent dat er € 360 miljoen jaarlijks geïnvesteerd wordt in startende GGC wijken!

Het concept van een GGC wijk is al gerealiseerd in Ecodorp Boekel, het platform Global Goals Community is al gestart en de eerste praktische oplossingen zijn al gedeeld. Als de leningen zijn afbetaald, hebben we meer dan € 300.000 die we jaarlijks gaan investeren in startende GGC wijken.
Zie www.ecodorpboekel.nl/GGCwijk1 voor meer informatie.

Leuke anekdote, Ecodorp Boekel is in 2016 gevraagd door ESA om mee te denken over zelfvoorzienend wonen op Mars!

Afbeeldingen

1  reacties

Archiveerder 3

31-07-22 om 15:20

Etteke Wypkema

Bedankt voor het indienen Ad. Super mooi dat dit nu al gerealiseerd is !

7 jun. 2021 om 10.53

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen