Eco Oasis: ecologie als kloppend hart van de wijk

21-06-2021
192 keer bekeken 0 reacties

De Eco Oasis is een door TWM ontwikkelde technologie waarin een semi-artificieel aquatische voedselketen wordt opgezet. Hierin wordt op een slimme manier (het overschot aan) nutriënten gebruikt om de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren.

De Eco Oasis is het kloppende hart van een stadswijk. De reststromen van inwoners zijn de bron van het leven binnen deze installatie. De Eco Oasis transformeert deze stromen naar biomassa, energie en zoetwater.

Beschrijf hoe in jouw concept water, voedsel en energie zelfvoorzienend gemaakt worden.

De Eco Oasis bestaat uit twee hoofdonderdelen: de koepelkas en de trein van cilinders. Hoe meer cilinders, hoe hoger de productiviteit van het systeem. De cilinders zijn met elkaar verbonden waardoor water vanuit de omgeving stapsgewijs door het systeem heen kan stromen en ten slotte weer terugvloeit naar de omgeving.

Binnen deze cilinders zullen gespecialiseerde organismen groeien die stikstof, fosfor en andere elementen opnemen en gebruiken voor groei. Dankzij de volledige voedselketen binnen de Eco Oasis zullen alle aanwezige soorten meegroeien. Per stap in deze ‘trein’, zal de concentratie van deze nutriënten dan ook afnemen, waardoor de waterkwaliteit verbetert. De Eco Oasis dient tegelijkertijd als bio-incubator, omdat er streefsoorten gekweekt kunnen worden die in de omgeving weer uitgezet kunnen worden om het ecosysteem te versterken.

De kracht van de Eco Oasis is het gebruik van overschotten, nutriënten, om tekorten zoals diversiteit en biomassa, aan te vullen door de natuur gecontroleerd haar werk te laten doen.

Afhankelijk van de keuze van organismen binnen de cilinders kan de Eco Oasis zich ook focussen op onttrekken van verontreinigende stoffen uit het oppervlaktewater. Deze organismen kunnen de verontreinigende stoffen opnemen of afbreken en daardoor onschadelijk maken. Dankzij uitspoeling door grond- of regenwater komen verontreinigende stoffen in het water terecht. Deze verontreinig kan recentelijk ontstaan zijn door bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen, verkeer of industrie, maar ook door verontreinig uit het verleden die nog altijd aanwezig is.

Doordat de cilinders in een koepelkas staan wordt het water wat verdampt opgevangen als condensatie. Het vocht wat zich in de lucht bevindt wordt tevens onttrokken. De Eco Oasis produceert zo zoetwater wat direct kan worden gebruikt in de wijk.

Geef een beschrijving van de benodigde organisatie, rollen en verantwoordelijkheden bij jouw idee.

Het systeem is het kloppend hart van de wijk. Door een centrale plek te kiezen voor het systeem zien de inwoners hoe ecologie hen voorziet van schoon water, voedsel, biodiversiteit en verkoeling. Het beheer van de Eco Oasis wordt gedaan via een applicatie, alle kennis die is opgebouwd zit daarin verwerkt. Sensoren lezen de kwaliteit af en de inwoners hebben inzicht in de gegevens. De Eco Oasis is een nut-voorziening, het is de biosfeer die nuttig is voor alle inwoners en het vormt de basis voor het welzijn en de welvaart van de samenleving. De Eco Oasis is lokaal eigendom, met een hoofdbeheerder die het systeem beheert en de data en kennis is openbaar.

Leg uit waarom jouw idee toegevoegde waarde heeft voor de bewoners en de omgeving. Vertel ook hoe jouw idee bijdraagt aan een versnelling van de woningbouw.

De Eco Oasis is de sleuteltechnologie om een stadswijk circulair te maken. De nutriënten die vrijkomen bij activiteiten die inwoners verrichten (eten, bouwen, drinken, douchen, transport, etc.) worden verwerkt en omgezet naar functionele biodiversiteit en zoetwater. Wat de Eco Oasis levert is de basis om de activiteiten weer uit te kunnen voeren. Naast dat deze technologie direct nut heeft, levert het tevens een ecosysteem op wat in balans is. Doordat de juiste sleutelsoorten in het ecosysteem aanwezig zijn, blijft de omgeving groen en productief. Als voorbeeld: alle stikstof die wordt uitgestoten bij de bouw van een nieuwe wijk, wordt via de Eco Oasis omgezet naar de juiste soorten om het ecosysteem in balans te houden. Hierdoor leidt emissie niet tot overwoekerende soorten, maar een productiever ecosysteem en dit is de voedingsbodem van de economie.

Dankzij de inzet van de Eco Oasis krijgen we gezonde ecosystemen. Gezonde ecosystemen, dus inclusief het bodemleven, hebben een cruciale rol in relatie tot onze watercyclus en het klimaat. Niet alleen klimaatadaptatie wordt versterkt door natuur (denk aan retentie/ infiltratie van water en lokale vermindering hittestress), maar juist ook klimaatmitigatie. Functionerende ecosystemen zorgen voor opname van broeikasgassen en stabilisatie van het weer door verdamping en afkoeling.

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen