Groen, groener, groenst wonen

Winnovatie Het Waterschapshuis 21-06-2021
183 keer bekeken 0 reacties

Omschrijving: Eerste inzet zou zijn dat alles wat er in de wijk (bovengronds) aanwezig is zoveel mogelijk een natuurlijke uitstraling heeft, en waar mogelijk gecombineerd met een recreatieve en eventueel educatieve functie (wandelen, fietsen, rustig op een bankje kunnen zitten, spelen kinderen). 

Opmerking tbv de foto: de gehele tekening kreeg ik niet goed geupload (hele foto in bijlage). Wat er nu te zien is, is het midden van de wijk (laagst gelegen deel- horizontaal) waar veel water aanwezig is. Corridor die op het midden (verticaal) aanwezig is loopt verder door en ten noorden en zuiden van de plas staat meer bebouwing. Foto nu niet zo duidelijk, beschrijving geeft een beter beeld.

De wijk zou dan ook volkomen autovrij moeten worden, dit zal ondergronds geregeld moeten worden, aanrijroutes aan de randen van de wijk om zoveel mogelijk gebruik van asfaltwegen te voorkomen. Smalle wegen om te fietsen, en eventuele bereikbaarheid met auto van de woningen mogelijk te maken, maar langdurig parkeren niet toegestaan.

Wijk gebouwd rondom een (water)zuivering (waterplas?). Ook deze zou een natuurlijk uitstraling moeten hebben, alsof je midden in de natuur zit. Door de gehele wijk is er per gebouw een watersysteem dat zowel een voorzuivering bewerkstelligt, energie oplevert, als retentie kan fungeren, maar ook een belevingswaarde heeft (natuurlijk, vijverachtig). 

Gebouwen zullen voornamelijk uit hoogbouw bestaan, maar wel op een manier dat niet alles op dezelfde hoogte en afstand van elkaar staat, zodat er genoeg licht tussen en langs de gebouwen kan vallen en er daarnaast tussen alle gebouwen door, ruimte is voor groen en water. Ik stel mij zo voor dat de ruimte tussen de gebouwen optimaal wordt benut door in eerste instantie een natuurlijke uitstraling (rust en ruimte voor de bewoners), anderzijds voldoende ruimte (combineren) van recreatieve functies, maar wel in zo'n vorm dat het de natuurlijke uitstraling niet aantast. Zo min mogelijk echt asfalt, zoveel mogelijk begroeiing of ruimte voor water, en daartussen speelmogelijkheden of zitmogelijkheden (samenkomen) voor de bewoners

Gehele watersysteem op elkaar aangesloten. Water vanuit en vanaf woningen, met de rest van het water. Ws ook een ondergronds systeem nodig voor het echte vuile water. Zuivering ligt wat lager dan rest van de wijk, om stroming in het geheel te hebben. Verder wellicht een aantal plekken waar de ruimte tussen de gebouwen zo groot is dat het een soort corridor functie kan vervullen voor dieren en/of aantrekkelijk is om er te verblijven, zonder te veel storing van de bewoners. 

Op gebouw niveau, stel ik mij een gebouw voor dat (niet per se een blokkendoos hoeft te worden zoals op de tekening :-)) veel planten op dak en muren moet krijgen. Liefst ook weer niet de uitstraling van een woning. Motto is: groen, groener, groenst (voor gehele wijk, maar zeker voor de losse bebouwing). Op het dak kan een tuin worden aangelegd, dus deels weer functioneel (verbouwen van eten, maar ook recreatief). Dak dient als opvang regenwater, maar is ook startpunt van een watersysteem. Deze start namelijk op het dak (rest water vanuit huishoudens in het gebouw en regen) en loopt rustig stromend rondom het gebouw naar beneden (als rivier, ook weer poging deels natuurlijk of vijverachtige uitstraling. Daarin komen planten die de voorzuivering doen, water vasthouden e.d., planten die aan het gebouw (aan de verticale) muren zitten kunnen hier hun water uithalen. Uit het stromende water kan energie  gewonnen worden voor de huishoudens. Alle loopruimte op het dak zou bestaan uit materiaal (zonnecellen) waarmee zonne-energie kan worden gewonnen. Ook hier (dak) geldt weer dat er zoveel mogelijk ruimte moet zijn voor groen en water. 

Alle speel en recreatie functies afgestemd op de natuur functie die in feite alle ruimte ook heeft.

Beschrijf hoe in jouw concept water, voedsel en energie zelfvoorzienend gemaakt worden.

Water: van huishouden tot zuivering is alles aan elkaar geschakeld. Ook terug mocht dat nodig zijn (bij te weinig aanwezigheid van water). Hemelwater brengt nieuw water in, en in iedere fase van 'transport' is ook rekening gehouden met retentie (bij teveel aan water).

Energie: energie kan worden gehaald uit stromende water (het idee is dat er altijd stroming in het systeem zit), en deels uit zonne-energie. Dit is eerste brainstorm, hierin kunnen denk ik nog heel veel andere mogelijkheden toegevoegd worden die nu nog niet  verwerkt zijn. 

Voedsel: op de daken uitsluitend ruimte om voedsel  te verbouwen. Deels mogelijkheid om te wandelen eventueel. 

Milieu: er is in dit geheel niet alleen rekening gehouden met de 'wijk' op zichzelf. De insteek is dat er veel groen is, ook om CO2 op te kunnen slaan en op wijkniveau een 'rust-en-frisse-lucht-ervaring' te hebben. Verder zal de plantengroei ook meewerken aan zuivering van water (lucht en bodem ook), en een retentiefunctie (voor water) hebben.

Geef een beschrijving van de benodigde organisatie, rollen en verantwoordelijkheden bij jouw idee.

Ik denk dat in deze wijk heel veel organisaties een mooie rol kunnen spelen. Zo is er ruimte voor natuur (milieuorganisaties), educatie (scholen, milieuorganisaties), recreatieve functies. Daarnaast is denk ik een hele grote rol weggelegd voor de bewoners zelf. Ik verwacht dat de mensen die interesse hebben om een woning in deze wijk te kopen, bewuste mensen zijn die als ze zien dat er echt opbrengt uit de wijk komt (energie, voeding, belevingswaarde) ze hier in eerste instantie een hogere startprijs (dan gemiddelde woning) voor willen betalen, die ze uiteindelijk deels kunnen terugverdienen in de vorm van energie/voeding e.d. 

Leg uit waarom jouw idee toegevoegde waarde heeft voor de bewoners en de omgeving. Vertel ook hoe jouw idee bijdraagt aan een versnelling van de woningbouw.

Het is een unieke vorm van wonen, door het streven naar heel veel groen en hele hoge belevingswaarde heeft. Daarnaast is er ruimte voor milieu en natuur, waardoor er in het Nederlandse 'gevecht' om ruimte meer draagvlak is om zo'n wijk te realiseren. Woningbouw hoeft dan niet ten koste te gaan de natuurwaarde die wellicht verloren gaat, doordat er gebouwd moet worden in/bij een natuurgebied bv. Door hoogbouw veel woningen beschikbaar op relatief weinig oppervlak, waardoor er ook sneller een oplossing is voor woningnood. Verder stel ik mij zo voor dat deze vorm van wonen aan randen van bestaande stedelijke gebieden worden gerealiseerd, zodat er minder knelpunten ontstaan met omliggende 'natuurgebieden' (als die er zijn). 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen