Een drijvende filterbak met driehoeksmosselen.

Winnovatie Het Waterschapshuis 19-06-2021
212 keer bekeken 1 reacties

Het idee is een drijvende filterbak te ontwikkelen, die onderdeel is van de TEO-installatie waarmee ook fosfaat wordt verwijderd uit het oppervlaktewater. De drijvende bak zal in het oppervlaktewater drijven en een filter zijn van de TEO-installatie.

De installatie onttrekt dus het oppervlaktewater via deze filterbak, vervolgens stroomt het water door de installatie en wordt weer geloosd op het oppervlaktewater.

 In deze drijvende filterbak worden de driehoeksmosselen ingezet en het oppervlaktewater wat door de TEO-installatie wordt aangezogen filteren. Uit onderzoek[1] is gebleken dat het inzetten van driehoeksmosselen als filter effectief is, ook voor het verminderen van fosfaat concentraties. Het idee is om de filterbak aan de onderzijde niet waterdoorlatend te maken, zodat het slib van de mosselen onder in de bak kan worden opgevangen. En het slib kan dan eenvoudig worden verwijderd uit de bak door het opzuigen van het slib door een vacuüm-installatie.

 Het voordeel van de drijvende filterbak dat deze bak in kleine afmetingen tot grote afmetingen te maken zijn. Waarmee het filterformaat exact kan worden afgestemd op de capaciteit van de TEO-installatie. Het kost geen extra elektrische energie voor de TEO-installatie, omdat voor in een TEO-installatie ook al een filter is voorzien. Alleen drijvende filterbak zal groter zijn dan alleen een filter. De filterbak wordt vervaardigd van gerecycled plastic. 

Onderstaande schets geeft een doorsnede weer van de drijvende filterbak.

Zoals aangegeven is dit een eerste idee voor een drijvende filterbak, SamenWarm Ontwikkeling is een faciliterende organisatie op het gebied van ontwikkeling, realisatie en onderhoud van duurzame warmtesystemen en ook TEO-installaties. Mocht er interesse zijn in het verder ontwikkelen van dit idee, dan gaan we graag in gesprek.

[1] Waterzuivering door driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in het Volkerak-Zoommeer: de inzet van een mosselfilter in de Steenbergse Vliet.

Afbeeldingen

1  reacties

Archiveerder 3

29-07-22 om 13:17

Bart Bergmans

Beste Herbert,

Allereerst dank voor het indienen van jouw idee!

De challenge is nu gesloten. Er zijn in totaal 16 ideeën ingediend. In de komende weken zal de jury alle ideeën zorgvuldig beoordelen, aan de hand van de criteria die te vinden zijn in de challenge-beschrijving. 

Op dinsdag 6 juli worden de prijswinnaars bekend gemaakt. We willen op diezelfde middag graag bij de drie prijswinnaars langs gaan om de prijzen te overhandigen. Daarom vragen we je om de middag van 6 juli alvast vrij te houden.

Met hartelijke groeten,

Bart Bergmans

challenge manager

24 jun. 2021 om 10.10

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen