Modulair Water benutting systeem

Winnovatie Het Waterschapshuis 18-06-2021
24 keer bekeken 1 reacties

Beste Jury, De tekening oogt zeer eenvoudig en soms kan dat ook de oplossing zijn. In de challenge stellen jullie mogelijke deelvragen:

 

 • Welke techniek kan het beste worden gebruikt voor het verwijderen van het fosfor?
 • Waar in het proces kan deze techniek het beste worden ingepast? Bijvoorbeeld voor of juist na de TEO installatie?
 • Hoe groot zou zo'n installatie moeten worden (bijvoorbeeld bij een TEO installatie voor 1.000 woningen) en hoe kan dit ruimtelijk worden ingepast?
 • Hoe wordt het fosfor afgevoerd en hoe ziet het beheer van de installatie er dan uit?
 • Hoe wordt schade aan flora en fauna voorkomen?

Daarnaast stellen jullie aan de inzendingen de volgende criteria:

 • Het systeem verlaagt de fosforconcentratie significant
 • Het systeem is inpasbaar in een stedelijke omgeving
 • Het systeem maakt geen of beperkt gebruik van schaarse grondstoffen
 • Het systeem verbruikt weinig energie in relatie tot de energieopbrengst uit TEO
 • Het systeem is financieel aantrekkelijk
 • Het systeem is gemakkelijk te onderhouden
 • Het systeem brengt geen vreemde stoffen in het milieu
 • Het systeem brengt geen schade toe aan waterflora en -fauna

 

De oplossing

Ik beschik over niet al te veel waterkennis maar kan wel meedenken vanuit een optimalisatie/toekomstgerichte oplossing. Mijn oplossing bestaat uit twee onderdelen.

1) Fosfor Filter

Ik heb contact gehad met iemand die over waterkennis beschikt binnen de waterschappen. Hij wist mij het volgende te vertellen:

In de water zuiveringen wordt er gebruik gemaakt van zand om metalen uit het water te halen. Dit, na verloop van tijd vermengde zand met metaal is geschikt om fosfor uit water te halen. Dit betekent dus dat je van een afvalproduct een grondstof kan creeeren voor het verwijderen van fosfor uit het water.

Wat je kan creëren is een soort bak met daarin het Metaalhoudende zand waar je het water door laat stromen en zodoende wordt gefilterd. Dit filter zal na verloop van tijd moet worden verwisseld/gereinigd om zijn werking te behouden. Zie de afbeelding boven aan. Bij Punt 3 sluit je een desbetreffende filter systeem aan. In dit geval voorafgaand aan het bereiken van TEO. Dit kan in principe ook erna, het is mij vooral de vraag waar komt dit het best tot zijn recht en dan uit voeren. Het antwoord daarop is ook onderdeel van het tweede deel van de oplossing. 

Daarnaast zal het filter wat een soort van box zal zijn moeten bestaan uit duurzame materialen die niet schadelijk zijn voor mens en dier en een hele lange levensduur hebben.

 

Nu de oplossing weerlegd tegen jullie criteria:

 • Het systeem verlaagt de fosforconcentratie significant
  • Voor zover ik begrijp verlaagt het de fosforconcentratie, cijfers hiervan heb ik helaas niet maar ik verwacht dat jullie als experts hier meer vanaf weten.
 • Het systeem is inpasbaar in een stedelijke omgeving
  • Het is goed toepasbaar. het systeem zou technische gezien zelfs onder de TEO installatie kunnen staan, of ernaast of erboven.
 • Het systeem maakt geen of beperkt gebruik van schaarse grondstoffen
  • Integendeel het systeem maakt hergebruikt een afval product.
 • Het systeem verbruikt weinig energie in relatie tot de energieopbrengst uit TEO
  • Kan hier nog geen antwoord op geven maar mogelijk is die bij jullie bekend.
 • Het systeem is financieel aantrekkelijk
  • Eenmalige opzet en "gratis" herbruikbare grondstoffen.
 • Het systeem is gemakkelijk te onderhouden
  • Periodiek een tankwagen die het filter leegt en aanvult, focussen op een "one man job". Dit kan door met een zuigwagen via een put het filter te benaderen en dan de box te legen en weer te vullen.
 • Het systeem brengt geen vreemde stoffen in het milieu
  • Wordt niks toegevoegd
 • Het systeem brengt geen schade toe aan waterflora en -fauna
  • Zou enkel een water filteren

Dit zou voor mij een manier zijn op fosfor te verwijderen uit oppervlaktewater.

2) Modulair benutting systeem

Waar ik aan moest denken toen ik de deelvragen las, is hoe kan je een systeem opzetten dat het mogelijk maakt om verschillende soort technieken, processen en installaties te testen maar gelijktijdig ook in gebruik kan nemen. Ik kan mij namelijk voorstellen dat het slim zal zijn een infrastructuur op te zetten die ook voor toekomstige doeleinden kan worden ingezet.

Toen kwam ik op het idee dat wanneer een TEO installatie wordt geplaatst er direct rekening gehouden wordt voor toekomstige oplossingen zoals in dit geval een Fosfor filter. Op deze manier kan je straks modulair oplossingen toevoegen voor verschillende wateren met verschillende problemen, en op die manier ook gelijktijdig verschillende oplossingen testen.

Met zo'n modulaire insteek kan je je voorbereiden op de toekomst omdat je dan kan inspringen op veranderingen in bijvoorbeeld de waterkwaliteitsdoelen.

Zodoende heb ik de afbeelding een schematisch modulaire tekening toegevoegd in hoe je dit voor je kan zien. In dit geval zou het gaan om 7 aansluitingen maar dit kan ook minder of meer zijn afhankelijk van de ruimte. Waarbij je met de installatie en bouw van een TEO installatie al rekening houdt dat er ruimte wordt vrijgehouden voor mogelijke nieuwere soort installatie in de toekomst.

Misschien denk ik te eenvoudig, maar misschien kan het een oplossing zijn!

Afbeeldingen

1  reacties

Archiveerder 3

31-07-22 om 14:15

Bart Bergmans

Beste Bram,

Allereerst dank voor het indienen van jouw idee!

De challenge is nu gesloten. Er zijn in totaal 16 ideeën ingediend. In de komende weken zal de jury alle ideeën zorgvuldig beoordelen, aan de hand van de criteria die te vinden zijn in de challenge-beschrijving. 

Op dinsdag 6 juli worden de prijswinnaars bekend gemaakt. We willen op diezelfde middag graag bij de drie prijswinnaars langs gaan om de prijzen te overhandigen. Daarom vragen we je om de middag van 6 juli alvast vrij te houden.

Met hartelijke groeten,

Bart Bergmans

challenge manager

24 jun. 2021 om 10.10

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen