Waternavel als voer voor wormen

30-09-2021
385 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Waternavel is een groeiend probleem. Deze exoot groeit exponentieel in onze watergangen en belemmert de doorstroming van het watersysteem. Waternavel kunnen we wel verwijderen maar waar blijven we met al dat groen! Een idee is om dit door wormen te laten opeten. De afbraak is dan 90% en het levert een eiwitrijk product op: wormen! Samen met een wormenkweker en een lokale boer loopt een proef vlakbij ons gemaal Groenendaal. De eerste resultaten zijn hoopvol!


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Het niet kunnen verwerken van waternavel en de oplopende kosten voor bestrijding. Waternavel is een exoot waarvan de volumes elk jaar stijgen en waarvoor nog geen goede verwerkingsmethode is. Vanwege de lage verwerkingskosten van de nieuwe methode én de mogelijke opbrengsten van de wormen, biedt het ook een remedie tegen de oplopende kosten voor bestrijding van deze exoot. Tot slot levert het een bijdrage aan de landelijke ambitie om een circulaire economie te creëren in 2050.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De toepassing van wormen voor deze reststroom is nog niet eerder vertoond. Het introduceert ook een upcycling van een reststroom (van ‘waardeloze’ plant  -> eiwit) zoals dit in een circulaire economie wenselijk is.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

> Een uitweg voor de verwerking van waternavel
> Een interessant eiwitproduct
> Kostenverlaging voor de bestrijding van waternavel; met enkele tienduizenden tonnen waternavel per jaar per waterschap en huidige verwerkingskosten van ca. 30 euro/ton (compostering) gaat de huidige verwerking in NL al gauw over miljoenen per jaar


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

We maken van een reststroom een nieuw waardevol product. Een stap waarmee we ons voorbereiden op een circulaire economie. Normaal wordt via compostering het grootste deel van de organische stof uit waternavel omgezet in CO2, maar met deze route wordt een groot deel omgezet in nieuwe wormen. Dat voorkomt extra CO2-uitstoot en levert een product dat als bodemverbeteraar kan dienen. En op termijn wellicht als eiwitproduct voor veevoer. Het is een proces dat geen chemicaliën, installaties of extra energie nodig heeft, maar een natuurlijke oplossing voor een natuurlijk probleem biedt. Een relatief eenvoudig proces dat ‘gewoon op een paar stelcon platen’ kan worden uitgevoerd en goed te kopiëren is voor andere waterschappen en probleemhouders.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

De kracht van deze samenwerking is de pragmatische insteek van de betrokken partijen: Aa en Maas, Wormenbedrijf Megrow, Aannemersbedrijf Gebr. Tolenaars (uitvoerder) en Aannemersbedrijf Gebr. Van Erp (stelt grond ter beschikking om compost op uit te rijden). Vanuit een goed idee gewoon direct een proef starten zonder al te veel poespas. Klein beginnen, maar wel gelijk morgen. Dat is voor de innovatiesnelheid binnen de waterschappen nog een hele verademing. Zo wordt ook voor de geproduceerde wormen nu met een lokale boer bekeken of het niet direct als bodemverbeteraar kan worden ingezet. Een open houding, onderling vertrouwen en een hands-on mentaliteit maakt dit project een bijzonder voorbeeld van vernieuwen.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap Aa en Maas, Jos van der Stappen

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen