De Waterwasser, van droom naar werkelijkheid

Winnovatie Het Waterschapshuis 29-09-2021
243 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Met een innovatieve manier van scheiden en een tweetraps centrifuge is het mogelijk algen en fosfaten te verwijderen uit eutrofe oppervlaktewateren.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Overal ter wereld zijn problemen met alg en blauwalg. De Waterwasser maakt het mogelijk om deze algen uit het water te verwijderen en hiermee ook gelijk de fosfaten uit het water te halen. Fosfaat is de voedingsstof voor de blauwalg, het probleem wordt dus niet alleen aangepakt maar de oorzaak van het probleem ook. Hiermee wordt overlast voorkomen en het water wordt schoner.
Door middel van twee verschillende soorten centrifuges, een Natica van AquaHD en een Sedicanter van Flottweg kan de waterwasser de algen uit het water halen zonder de algen te beschadigen. Hiermee verhoogt het rendement en kunnen we 80-90% van het totaal fosfaat uit het water verwijderen.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De Waterwasser was in 2019 een idee, een idee wat op het innovatiefestival de prijs heeft gewonnen voor de categorie dromenvanger. Nu in 2021 is de Waterwasser werkelijkheid. Hebben we een jaar testen erop zitten en blijkt: “De Waterwasser werkt!”. De mogelijkheid die is geboden om van een idee, slechts wat schetsen op papier, een volledige installatie te kunnen maken, die uiteindelijk doet waarvoor we de installatie hebben bedacht, is prachtig om te zien. De installatie werkt dusdanig goed dat er nu gekeken wordt om de nieuwe techniek toe te passen op grotere en meerdere locaties.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

De Waterwasser is ontworpen om fosfaat en algen uit het water te verwijderen. Zeer veel waterlichamen in Nederland en wereldwijd kampen met dit probleem. Voor de KRW is het nodig zowel de algen als de fosfaten in het water te reduceren. Dit levert dus niet alleen een mogelijkheid op om de KRW doelen te bereiken maar het is ook nog eens een efficiënte mogelijkheid. Een groot waterlichaam zou in 3 jaar tijd volledig gewassen kunnen worden en een kleiner waterlichaam zou al in 1 jaar tijd volledig gewassen kunnen worden.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Het afvalproduct van de Waterwasser is een slib van alg en voedingsstoffen. Tijdens de test van afgelopen jaar blijkt dat er reeds 3 bedrijven al interesse hebben getoond in het restproduct van de Waterwasser, zo wordt er gekeken naar het groeien van mycelium structuren op het slib of er wordt gekeken naar vergisting. Door dat het restproduct niet naar de verbranding gaat maar wordt hergebruikt draagt de Waterwasser bij aan de circulariteit van de voedingsstoffen in het oppervlaktewater.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

De Waterwasser is geen solo-effort geweest. Zonder AquaHD uit Israël en Flottweg uit Duitsland had het niet gekund. Maar ook zonder de lokale partijen bij de Langeraarse Plassen, telers, watersysteembeheerders, werktuigbouwkundige, aansluittechnici, monsternemers, laboranten en vervoerders was de Waterwasser niet het succes geworden dat het nu is.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

https://www.youtube.com/watch?v=pkqj_YSm2PU
https://www.youtube.com/watch?v=A32XfJcG_Y0
https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland/in-uw-buurt/langeraarse-plassen/de-waterwasser-draait/
https://www.uvw.nl/winnaar-eerste-dromenvanger/
https://www.winnovatie.nl/innovatie/waterwasser


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Hoogheemraadschap van Rijnland, AquaHD Europe

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen