Zuiverende Kas

28-09-2021
44 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

De drie O’s: Ondernemers, Onderwijs, Overheid werken samen aan de zuiverende kas bij het Zone.college (groenschool). We zetten planten in om het afvalwater van de toiletten van het Zone.college te zuiveren tot herbruikbaar water. Water dat weer gebruikt kan worden om de toiletten door te spoelen én voor het bewateren van planten en groenten in schooltuin. Niet alleen dragen we zo samen bij aan een meer duurzame omgeving; we inspireren en onderwijzen ter plekke de studenten over de mogelijkheden van een circulaire economie. Semilla Sanitation, Nijhuis Industries en de gemeente Doetinchem (BUHA) hebben een definitief ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is gepresenteerd aan het docententeam van het Zone.college. De inzet van waterschap Rijn en IJssel zal een deel van het eerstelijns onderhoud zijn en het verzorgen van gastlessen. Het waterschap heeft daarnaast financieel bijgedragen.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Het lokaal zuiveren van afvalwater zorgt ervoor dat we het gezuiverde afvalwater opnieuw kunnen inzetten voor het bewateren van planten en voor het doorspoelen van het toilet. Wat zorgt voor het bestrijden van droogte op microniveau, wat weer een opmaat kan zijn voor een verdere uitrol.  
 
Door de samenwerking met een school te kiezen worden ook de engineers van toekomst en deeltijd cursisten bekend gemaakt met de kansen en techniek voor het hergebruik van afvalwater.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

In het huidige zuiveringssysteem worden in grote centrale zuiveringsinstallaties koolstof en stikstof door middel van veel energie in CO2 en stikstof omgezet om het afvalwater te zuiveren .
 
In het nieuwe systeem van de zuiverende kas maken we uit afvalwater weer nieuwe biomassa, terwijl het afvalwater wordt ontdaan van nutriënten. Zo kunnen we het water weer inzetten als bewatering voor de schooltuin en spoelwater voor de toiletten in de gymzaal en het dierenverblijf. Dit is uniek in Nederland!

Vernieuwend is ook het juridische aspect, immers juridisch veranderd er veel. De school zuivert zelf, en in tijden van minder bezetting op school levert de gemeente Doetinchem (BUHA) aan de school afvalwater.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

De insteek van dit project is het investeren in kennisontwikkeling bij de nieuwe generatie engineers en dat te doen via een innovatieve techniek. Het project levert dus niet alleen herbruikbaar water op, maar ook kennis en de mogelijkheden om veel onderzoek te laten doen door studenten. Daarnaast inspireert het velen tot anders nadenken over water.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Het afvalwater wordt zonder het gebruik van zuurstof gezuiverd, wat leidt tot het absent zijn van CO2 en lachgasemissies. Het gebruik van het gezuiverde afvalwater als bevloeiingswater, bespaart op de inname van drinkwater en vermindert daarbij op lokale schaal de verdroging in de Achterhoek. Er zal water via Vitens aangevoerd worden, maar er zal geen water meer in het riool belanden. Al het water blijft ter plaatse.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

In dit project is de samenwerking gezocht tussen de drie O’s: Ondernemers, Overheid en Onderwijs. Door samen de schouders eronder te zetten, staat er daadwerkelijk een zuiverende kas bij het Zone.college.
 
We laten de studenten kennismaken met nieuwe technieken. Vervolgens kunnen deze technieken met behulp van de studenten ook verder ontwikkeld worden. Voor waterschap Rijn en IJssel is het een project waarbij op een kleine schaal ervaring opgedaan kan worden met zuiveringstechnieken, die CO2 opnemen in plaats van produceren en lokaal ook weer water in de bodem brengen.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap Rijn en IJssel, Dennis Roes en Richard Schrader.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen