Watersysteemherstel met micro-organismen

Winnovatie Het Waterschapshuis 20-09-2021
33 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Door de microbiologie in een watersysteem te stimuleren worden biochemische processen geactiveerd/gestimuleerd die zorgen voor een betere water(bodem)kwaliteit.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Water(bodem)kwaliteitsproblemen zoals slechte plantengroei, beperkte biodiversiteit, slibaanwas, geuroverlast in bijvoorbeeld stedelijke water


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Een van de meest gebruikte methoden om (stedelijke) wateren te herstellen is mechanisch baggeren. Een onderdeel van deze innovatie is "biobaggeren" waarbij de sliblaag op een natuurlijke manier in toom gehouden kan worden (daarom heette dit idee voorheen biobaggeren, maar er is dus meer mogelijk met deze techniek).


Is jouw inzending kostenefficiƫnt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Het water kan met deze techniek van een goede kwaliteit blijven. Momenteel verslechteren wateren tussen onderhoudsbeurten door. Het geeft dus een blijvend betere water(bodem)kwaliteit met gezonder water voor flora en fauna. Er is minder overlast naar de omgeving en het werk ook nog eens kostenbesparend.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Veel minder machinale werkzaamheden. Ook is er de hypothese dat er minder broeikasgassen uit de stedelijke wateren komt (het is bekend dat deze wateren naar verloop van tijd steeds meer broeikasgassen uitstoten doordat er slechts 1x/15 jaar onderhoud gepleegd wordt. Als de waterkwaliteit dus goed blijft dan heb je dat probleem niet).


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Het waterschap (waterkwaliteitsbeheerder) kan hierdoor beter samenwerken met de gemeente (eigenaar van stedelijke wateren) en de omgeving (gebruikers van stedelijke wateren). Van alle partijen wordt wel iets verwacht. Want als het gebruik van een stadsvijver niet veranderd dan heeft in sommige gevallen het "watersysteemherstel met micro-organismen" ook geen kans van slagen.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap De Dommel

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen