H2 Plus proces

07-09-2021
57 keer bekeken 3 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

RWZI is gek op Zuurstof! Lucht bevat maar 21% Zuurstof de N2 zit in de weg. Door water te splitsen kun je elektronen energie opslaan in Waterstof en Zuurstof waarvoor diverse applicaties mogelijk zijn ( zie figuur) bonus is een plat Nederlands stuwmeer om energie in op te slaan van 1 Gigawatt energie en vermogen.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Acceleratie van de energietransitie en disruptieve innovaties


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Bijvoorbeeld Waterstof tankstation bij elke waterzuivering fijnmazig stabiel


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Zie bijlage


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

zie bijlage


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

zie bijlage


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Zie bijlage


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

O3 Systems

Afbeeldingen

29-07-22 om 13:14

hartelijke dank voor je antwoord. Ik heb vervolg vragen;
- Hoeveel uur per jaar is de schatting dat opgewekte stroom niet door het net kan en moet opgeslagen worden in H2 tank bij de rwzi? 1000? 2000?
- is het de bedoeling om de rest stoffen van de elektrolyse at te zetten bij de rwzi? in dat geval is de O2 en warmte o.a. een zeer welkome stromen op de rwzi.
- wat levert het plaatsing van een tank bij de rwzi aan een financiële inkomst voor het waterschap?

M.Sc. Ghada Sukkar
15 sep. 2021 om 12.31

29-07-22 om 13:15

Beste Mathieu,
- Waarom moet een tank Ox bij elke rwzi komen? waarom niet bij industrieterreinen, havens, ziekenhuizen,..etc?
- Waarom alleen een opslag bij een rwzi en geen complete opweksysteem?
- Stel dat een opslag bij elk rwzi komt, hoe groot moet het zijn? en wat levert het aan CO2 emissiereductie?

M.Sc. Ghada Sukkar
14 sep. 2021 om 14.39

29-07-22 om 13:16

@M.Sc. Ghada Sukkar

We hebben een RWZI uitgekozen omdat:
Traag voorspelbaar systeem is je kunt best wel een aantal minuten zonder zuurstof. Ook voor de vele product markt combinaties . De ligging buiten bebouwing enz . Natuurlijk kan dit opslag systeem ook op andere bij voorkeur industriele plaatsen toegepast worden .

Je kunt er afhankelijk van de markt & vraag ook voor kiezen om zelf electriciteit terug te leveren of te verbruiken .

CO2 wordt bespaard door - overtollige- energie die afkomstig is van zo’n en wind omgezet en en tijdelijk geleverd wordt als opgeslagen energie in moleculen 0,4521 kg CO2 per kWh die ca 300 units kunnen dan 1 GWH energie en vermogen terug leveren 0,4521 x 1000 000 = 452100 kilo CO2 = 452,1 ton bespaard per uur .

Mathieu Wolfs
15 sep. 2021 om 12.05

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen