Leren voor een onzekere toekomst - Onderwijsinnovatie in de Opleiding Watermanagement aan de Hogesch

30-09-2021
50 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

De Nederlandse watersector staat voor een enorme opgave in de komende decennia: wateroverlast, droogte, vervangingsopgave, energietransitie, circulariteit en zeespiegelstijging, om maar een aantal te noemen. Met als doel jonge mensen op te leiden tot startbekwame watermanagers is het curriculum van de opleiding Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam de afgelopen jaren helemaal vernieuwd. Leren voor een onzekere toekomst, met behulp van de meest innovatieve onderwijstechnieken, dat gebeurd in Rotterdam.    


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

De watersector vergrijst! Over enkele jaren zijn meer dan 10.000 mensen nodig om de huidige generatie op te volgen. Wij leiden startbekwame watermanagers / young professionals op voor de grote opgaven in de Nederlandse waterwereld zoals waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Zij zijn inhoudelijk kundig, op de hoogte van de actuele uitdagingen en weten bruggen te slaan met andere werkvelden door een integrale en probleemoplossende werkwijze.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Het vernieuwde curriculum leidt mensen op tot startbekwame waterprofessionals, die op een onderzoekende, kritische en maatschappelijk bewuste manier bijdragen aan de ontwikkeling van duurzaam en klimaatrobuust waterbeheer. Niet alleen de inhoud is hierbij belangrijk, maar ook de integrale manier van samenwerken. De oplossingen die onze watermanagers ontwikkelen zijn bruikbaar, toepasbaar en van toegevoegde waarde voor het werkveld en onze samenleving. Omdat Rotterdamse watermanagers zich continue blijven ontwikkelen kunnen zij goed anticiperen op veranderingen die zich voordoen in het werkveld en de samenleving. Bovendien weten ze door hun nieuwsgierige en ondernemende aanpak de Nederlandse watersector te verrassen en te inspireren.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

De opleiding levert startbekwame waterprofessionals op die direct aan de slag kunnen in het werkveld. Zij hebben kennis, maar hebben ook een professionele werkhouding. Met oog voor het effect van ons onderwijs op de competentieontwikkeling van onze studenten tijdens de opleiding leren deze om hun eigen ontwikkeling te sturen. Zij inspireren, en zij hebben impact. Door inzet van nieuwe werkwijzen zoals blended learning, prototyping of agile manier van werken zijn de studenten in staat om problemen innovatief op te lossen. Daarnaast verbindt de opleiding scholieren met en zonder techniekprofiel aan de technische (water)sector. Hierdoor zijn de door ons opgeleide watermanagers breed inzetbaar.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

We leiden watermanagers voor nu maar ook voor in de toekomst op. Welk effect de enorme opgaven zoals klimaatverandering, stedelijke groei en zeespiegelstijging op onze maatschappij en de watersector hebben, kunnen wij nu nog niet eens overzien. Daarom ligt de focus van de opleiding op competentieontwikkeling en lerend vermogen. De watermanagers die wij opleiden hebben nu impact, maar zijn in staat om ook toekomstige uitdagingen op een integrale manier te benaderen.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Wij kunnen de professionele watermanager opleveren doordat onze opleiding nauw verbonden is met de stad Rotterdam, de Nederlandse watersector en haar internationale partners. De ontwikkeling van de opleiding is in nauwe samenspraak met partners uit het werkveld tot stand gekomen. De opleiding is mede daarom recent zeer goed geaccrediteerd. Onze docenten zijn nauw verbonden of deels zelf actief aan het werkveld. Het vernieuwde curriculum van de opleiding Watermanagement is tot stand gekomen dankzij de uitstekende samenwerking van docenten en onderwijsprofessionals met het werkveld.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Opleiding Watermanagement Hogeschool Rotterdam

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen