Intelligent conditie monitoringsysteem voor AC-motoren en roterende apparatuur

30-09-2021
637 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Samotics' SAM4 is een slim, 24/7 operationeel, conditie monitoringsysteem voor kritische AC-motoren en roterende apparatuur zoals pompen. SAM4 detecteert, classificeert en communiceert elektrische en mechanische storingen tot 5 maanden vooruit. De geïntegreerde oplossing bestaat uit sensoren en een online platform voor geautomatiseerde machine learning data-analyse; dit digitale aspect stelt SAM4 in staat om efficiënt gigantische hoeveelheden data te controleren op zeer kleine veranderingen. In het geval dat SAM4 een afwijking detecteert, controleert een team van datawetenschappers deze bevinding om te kijken of er daadwerkelijk iets aan de hand is. Wanneer dit het geval is, wordt de eindgebruiker hierover geïnformeerd via het dashboard (en per telefoon als het een urgente melding betreft). Het platform levert real-time informatie over de gezondheid, de prestaties en het energieverbruik van aangesloten bedrijfsmiddelen. In tegenstelling tot oplossingen voor conditiebewaking op basis van trillingen, analyseert SAM4 stroom en spanning met behulp van sensoren die in de schakelkast  zijn geïnstalleerd. Er wordt geen hardware op of in de buurt van de apparatuur zelf geplaatst. Dit betekent dat het met SAM4 mogelijk is om assets te monitoren waarbij dat voorheen niet mogelijk was, zoals onderwaterpompen.  


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Implementatie van SAM4 lost een aantal problemen op. Ten eerste kan SAM4 de conditie van onderwaterpompen monitoren (dit is met klassieke monitoringstechnieken niet mogelijk). Daarnaast, geeft SAM4 weken tot maanden van tevoren aan dat er iets mis gaat in een asset, waardoor onderhoud ruim van tevoren (en zo efficiënt mogelijk) kan worden ingepland; dit betreft niet alleen elektrische en mechanische gebreken in de motor zelf, maar omvat ook mechanische gebreken die zich verder in een asset’s aandrijflijn bevinden. Tot slot, geeft SAM4 inzichten in het energieverbruik van individuele assets, die vervolgens gebruikt kunnen worden om apparatuur op een dusdanige manier te opereren dat een significante energie reductie kan worden gerealiseerd.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

SAM4 opereert op basis van Kunstmatige Intelligentie, waardoor het mogelijk is om 24/7 minimale veranderingen te detecteren. Daarbij komt dat door middel van machine learning en slimme algoritmes, SAM4 zichzelf voortdurend verbeterd, en zo ook nieuwe soorten gebreken leert herkennen. Een voorbeeld is het detecteren van verstoppingen in een pomp, een veel voorkomend gebrek uit de waterindustrie. Door nauw samen te werken met onze klanten, is het inmiddels mogelijk om ook dit soort gebreken accuraat te kunnen voorspellen. Ten opzichte van andere monitoringtechnologieën, biedt SAM4 ook het voordeel dat de sensoren en apparatuur niet op de asset zelf geïnstalleerd hoeven te worden, maar dat alles veilig in de schakelkast wordt geplaatst.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Ons systeem is inmiddels meer dan vier jaar actief in verschillende industriële sectoren, en de resultaten laten zien dat SAM4 gemiddeld een Return On Investment van 3 - 10x realiseert. Daarnaast zien wij dat onze energie inzichten een gemiddelde reductie in het stroomverbruik tot 10% per gemonitorde asset mogelijk maakt. Met betrekking tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, speelt SAM4 een significante rol in het verminderen van (onnodige) controle handelingen; doordat SAM4 tijdig een signaal geeft dat er iets aan de hand is, is het niet langer nodig om iedere, vaak afgelegen en lastig te bereiken, asset periodiek te bezoeken. Hierdoor blijft er meer tijd over voor de taken die wel cruciaal zijn in het onderhoudsproces.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Door op componentniveau informatie over stroomverbruik inzichtelijk te maken, is het mogelijk om de elektrische verliezen per onderdeel te bepalen (voeding, motor, de pomp). Hierdoor kunnen er concrete aanbevelingen worden gedaan om de configuratie van een asset aan te passen zodat er aanzienlijk minder energie wordt verbruikt. Daarnaast zorgt de vroegtijdige herkenning van gebreken in afgelegen assets ervoor dat onderhoud efficiënter kan worden ingepland waardoor het aantal onderhoudsbezoeken (en het aantal gereden km’s) gereduceerd kunnen worden. Tot slot, leidt optimale operatie en vroegtijdige herkenning van gebreken ervoor dat assets langer meegaan.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Samotics werkt actief samen met haar klanten om SAM4 continue door te ontwikkelen. Een goed voorbeeld is dat SAM4 zeer accurate pompcurves kan genereren, die vervolgens gebruikt worden om pompen optimaal te configureren. Nauwe samenwerkingen met klanten hebben ervoor gezorgd dat deze pompcurves gevalideerd zijn, en bewezen dat SAM4’s output klopt. Een ander voorbeeld is dat er vanuit de klanten veel vraag is naar energie inzichten, voor zowel kritische assets als minder kritische assets. Om ervoor te zorgen dat  het energieverbruik van onze klanten nog verder gereduceerd wordt, werkt Samotics momenteel aan een nieuwe Energy Insights propositie die, met goedkopere hardware, nog meer relevante informatie aan onze klanten biedt.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Thames Water selects Samotics as long-term predictive maintenance partner

Condition monitoring in centrifugal pumps: 3 fault detections [Case studies]


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Samotics B.V.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen