Communicerend water (in een handomdraai)

Winnovatie Het Waterschapshuis 29-09-2021
35 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

"Communicerend water" maakt de adviserende en begeleidende rol van het waterschap richting gemeenten gemakkelijker. Met de Flowfacts montagestang met daaraan een Flowfacts contactloze waterlevelsensor, kan in enkele minuten een meetpunt aangebracht worden onder een putdeksel. De communicatiemodule zendt haar signaal door het gietijzeren deksel en heeft een batterij levensduur van 5 - 10 jaar. Via een online gebruiksvriendelijk portal is de informatie realtime zichtbaar. Het meetpunt kan gemakkelijk verplaatst worden naar een andere put. Maar kan ook een permanent karakter krijgen en gekoppeld worden aan de hoofdpost van de gemeente (waarin het waterschap vaak kan meekijken). Gemakkelijk (ver)plaatsbare meetmodules geven de mogelijkheid om, met een stand alone module, een bepaalde periode onderzoek te doen, als er bijv. vragen zijn rondom het functioneren van het stelsel. Meer data van betere kwaliteit leidt tot een beter inzicht. Het gedrag van waterbergingen en rioolstelsel tijdens de gebruiksfase, zeker bij calamiteiten of extreme situaties, zijn nogal eens een "black box". Recente praktijkervaringen bij metingen aan waterbergende wegen doet vermoeden dat 20% - 30% van waterbergingen ofwel te snel of juist te langzaam leeglopen. Na vaststelling is dat veelal gemakkelijk te verhelpen, waardoor het stelsel wordt geoptimaliseerd. 


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Onwetend zijn over wat er in een waterberging of riolering gebeurd kan snel, gemakkelijk en tegen lage kosten worden opgelost. In enkele minuten kan een meetpunt worden aangebracht in het water- of rioleringsstelsel. Een voorbeeld van het IoT (internet of things). Informatie over waterpeil, stijging en daling, verblijfsduur en ledingstijd is direct na installatie zichtbaar en continue en op afstand te volgen.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Organisatorisch venieuwend: de snelle plaatsing en koppeling met het internet. Technisch vernieuwend: elke 15 minuten informatie zenden door het putdeksel, meting op 1mm nauwkeurig, een zeer lange batterij levensduur en een gemakkelijke bevestigingsmethode.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Aanleg van waterbergingen die leeg of juist vol blijven staan, is zonde van het geïnvesteerde kapitaal. Door het aanbrengen van Flowfacts, ontdekt men dit vaak al kort na plaatsing van het meetpunt. Na vaststelling is optimalisatie veelal met eenvoudige aanpassingen te doen (bijv. de vertraagde afvoer beter instellen). Zo is bijvoorbeeld in gemeente Z een waterbergingskelder aangelegd, waar al 4 maanden geen waterpeil stijging plaatsvindt. Daarom wordt nu uitgezocht of er voldoende hemelwater is aangesloten en of de debietbeperking van de afvoer wel voldoende is afgeknepen. Zonder het meetpunt zou dit waarschijnlijk jarenlang niet ontdekt worden, en misschien wel nooit.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De CO2 footprint van een meetinstrument is zeer gering (het is een klein instrument en de onderdelen zijn recyclebaar). Het effect  van het ontdekken van onvolkomenheden in - en vervolgens van het verrichten van aanpassingen aan - het stelsel, kan enorm zijn. Bergingen die goed functioneren dragen bij aan de klimaat robuustheid van een gebied. Als ze niet functioneren is dat maar beperkt of helemaal niet het geval. Hier ligt wellicht weer een rol voor het waterschap als gesprekspartner van de gemeente: met  onderzoek en optimalisatie kan soms heel veel effect bereikt worden, een stuk milieuvriendelijker dan nieuwe investeringen.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Waterflows heeft haar wens; het riool- en waterbergingsstelsel intelligent te maken en te laten communiceren met het internet, gedurende een jarenlange zoektocht niet kunnen invullen. Totdat we zijn doorverwezen naar een zeer creatieve en deskundige software- en hardware ingenieur. Waterflows heeft daarbij aangegeven wat we in de watersector zouden willen meten en hoe we dat willen ontsluiten op het internet. De ontwikkelaar - 1 persoon die graag op de achtergrond wil blijven - heeft alle logaritmes, bezuinigingen op stroomverbruik, communicatie met het internet en de wijze van meten bedacht en uitgewerkt. Om de kosten laag te houden worden alle componenten zelf geassembleerd, de behuizingen geprint en de software zelf geschreven.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

https://www.youtube.com/watch?v=XjQnXgNipRQ

 


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterflows bv

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen