‘Crowdcourcing’ regenmeternetwerk

29-09-2021
76 keer bekeken 2 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Tijdens extreme zomerbuien, zoals die recent in Limburg, duurt het vaak lang voordat duidelijk is hoeveel neerslag er is gevallen. De neerslagradar van KNMI (real time beeld) is dan niet erg betrouwbaar en het waterschap heeft te weinig regenmeters om de bui ‘te vangen’. Om dit probleem te ondervangen heeft waterschap Rijn en IJssel een regenmeetnetwerk opgezet van 140 consumenten regenmeters (van het merk Netatmo) ter aanvulling op de al bestaande Netatmo regenmeters van particulieren. Deze regenmeters zijn stukken goedkoper dan 1 professionele regenmeter en zijn makkelijk in grote aantallen neer te zetten. De regenmeters zijn uitgedeeld onder medewerkers van het waterschap, agrariërs en enkele andere inwoners van het gebied. Met deze regenmeters kan snel een actueel en betrouwbaar beeld van de plaatselijke neerslag worden verkregen en kan het waterschap sneller handelen bij wateroverlast. De binnenkomende data wordt binnen het waterschap verwerkt. Op dit moment wordt gewerkt aan informatieproducten (bijvoorbeeld een webviewer en alarmering) voor de verschillende gebruikersgroepen zoals peilbeheerders, rioleurs en bredere communicatiedoeleinden.   PS: de waterschappen werken samen met KNMI om ook de radarschattingen van neerslag te verbeteren. Dit o.a. door grondwaarnemingen real time aan te leveren aan KNMI ter correctie van de radarbeelden.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

De afgelopen 2 jaar zijn er lokaal zeer hevige regenbuien opgetreden bij waterschap Rijn en IJssel. Op de buienradar was wel te zien dat er wat aan de hand was, maar het waterschap moest achteraf uit het veld en van weeramateurs vernemen hoeveel regen er precies was gevallen. Door de bouw van het crowdsourcing meetnet hebben we dit soort lokale zeer hevige buien realtime in beeld en heeft het waterschap iets meer tijd om maatregelen te nemen door bijvoorbeeld roosters vrij te maken om wateroverlast te verminderen. Ook is het voor de evaluatie achteraf erg nuttig als er betrouwbare neerslaggegevens voorhanden zijn.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Het op deze schaal gebruikmaken van consumenten weerstations/regenmeters is door waterschappen nog niet eerder gedaan. Het Netatmo-regenmeter netwerk functioneert goed en blijft een vast onderdeel van de informatievoorziening van het waterschap.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Voor de prijs van 1 professioneel neerslagmeetstation kan het waterschap tientallen Netatmo-regenmeters neerzetten. Dit is duidelijk een kostenefficiënte manier om neerslaginformatie te verzamelen voor het waterschap. Het beheer en onderhoud van de Netatmo regenmeters wordt gedaan door de eigenaren.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De innovatie maakt op termijn meer maatwerk in het waterbeheer mogelijk omdat drogere en nattere gebieden beter in beeld zijn. Het waterschap werkt toe naar een klimaatrobuust watersysteem. De inzichten die de Netatmo regenmeters opleveren zijn een belangrijke bouwsteen voor het bepalen van de juiste inrichtingsmaatregelen voor een duurzaam watersysteem. Het meetnet zelf levert geen lagere CO2-footprint op.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

De collega’s, agrariërs en enkele andere inwoners van het waterschapgebied die een weerstation/regenmeter hebben ontvangen waren enthousiast en raken zo meer betrokken bij het waterbeheer en het werk van het waterschap. Bij het zoeken naar deelnemers is bewust gebruikgemaakt van de al bestaande netwerken vanuit het waterschap zoals Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Dit versterkt onze samenwerking met de omgeving.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap Rijn en IJssel, Gert van den Houten

Afbeeldingen

02-08-22 om 16:47

2 vragen: 
1. Hoe verhoudt een Netatmo neerslagstation zich t.o.v. KNMI neerslagstation op het gebied van nauwkeurigheid
2. Hoe ga je om met foutieve metingen? Gebruik je hiervoor een validatie-algoritme of...?

Martijn van Berkel
7 okt. 2021 om 11.35

02-08-22 om 16:48

@Martijn van Berkel

Hoi Martijn,
Antwoord op vraag 1:
De nauwkeurigheid van de NetAtmo regenmeter is boven (mijn) verwachting. We hebben 5 regenmeters laten kalibreren (zie rapport) en de afwijking bleek enkele procenten, wat qua ordegrootte vergelijkbaar is met professionele regenmeters. De nauwkeurigheid hangt echter meer af van de meetopstelling. Een regenmeter die half onder een boom staat gaat nooit goed werken. Daarom hebben we de mensen die een Netatmo regenmeter hebben gekregen instructies meegegeven over de opstelling (voldoende vrije ruimte eromheen, opstelhoogte).  
Antwoord op vraag 2:
We weten uit eerder KNMI-onderzoek dat 5-10% van de particuliere al bestaande Netatmo regenmeters 'foute' metingen hebben. Veelal gaat het om onterechte nul-waarden (regenmeter staat binnen, er ligt een plankje op, is defect ...) of flinke uitschieters (regenmeter vangt irrigatiewater, is defect, ...) . Deze waarden worden er nu uitgefilterd op basis van onderlinge vergelijking tussen NetAtmo-regenmeters bij elkaar in de buurt liggen. Dat komt erop neer dat als een regenmeter ineens iets heel anders meet dan de omliggende stations, dat dit station tijdelijk wordt weg gelaten in de neerslagkaarten. Deze methode hebben we overigens niet zelf bedacht maar is gebaseerd op onderzoek door het KNMI in opdracht van de WIWB-kerngroep (zie: validatie methode KNMI). Deze methode werkt natuurlijk niet 100% maar veruit het grootste deel van de fouten wordt hierdoor verwijderd. En: hoe meer regenmeters is zijn, hoe beter deze methode werkt.
Groet,
Gert

Gert van den Houten
7 okt. 2021 om 12.28

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen