Slootview

Winnovatie Het Waterschapshuis 27-09-2021
27 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Slootview is het jongere broertje van Streetview. Slootview maakt gebruik van een droneboot, die we hebben ontwikkeld met de start-up EYEwings. Op de boot is een camera gemonteerd die 360º foto’s maakt. Die worden achter elkaar geplakt en op een grafische routekaart geplot. Deze toepassing maakt het voor de gebruiker mogelijk om via het scherm met de muis een virtuele boottocht te maken en letterlijk om zich heen kijken. Met de beelden die we verzamelen, kunnen we watergangen inspecteren die lastig of niet bereikbaar zijn. Het is een handig instrument voor onze toezichthouders en handhavers om inspecties te doen. Verdachte zaken, zoals illegale lozingen, komen hierdoor sneller aan het licht. Door de beelden te bewaren is het ook mogelijk om terug in de tijd te reizen en te onderzoeken of er verdachte objecten bij zijn gekomen. We breiden de functionaliteit van Slootview verder uit met objectherkenning. Op de beelden van Slootview zijn verschillende objecten te zien, zoals duikers en stortkokers. Het hoogheemraadschap werkt samen met HKVEye aan de ontwikkeling van algoritmes om deze foto’s te analyseren. Duikers, stortkokers en andere objecten worden automatisch gevonden. Dit versnelt handmatig zoekwerk aanzienlijk. Inmiddels hebben we eerste resultaten geboekt met objectherkenning op basis van meetkunde. De techniek werkt, en op dit moment kijken we hoe het systeem zichzelf leert om objecten te herkennen.  Met de gedetecteerde objecten willen we onze beheerregister valideren. Op locaties waar de objectherkenning en het beheerregister niet overeenkomen, kan verdere inspectie plaatsvinden om tot juiste gegevens te komen in het register. We werken ook aan een koppeling met ons beheerregister en archiefsysteem. Hiermee wordt het mogelijk om direct vanuit Slootview meta-informatie op te halen uit het beheerregister over de objecten die in beeld zijn.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Om goed toezicht te houden, goed te kunnen handhaven of te controleren of een situatie ergens is gewijzigd moest er altijd afgereisd worden naar deze locatie. Bovendien zijn niet alle locaties altijd even goed bereikbaar. Slootview brengt watergangen en de aanwezige objecten in kaart en wijst deze automatisch via objectherkenning aan. Zo wordt het mogelijk om virtueel en dus locatieonafhankelijk, watergangen te inspecteren. Door een koppeling met het beheerregister kunnen afwijkingen gemakkelijk worden gedetecteerd.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Het gebruik van een droneboot voor de inspectie van watergangen is vernieuwend. Dit wordt nog niet elders gedaan. Maar hier stopt de innovatie niet, want ook met de verkregen beelden gaan we aan de slag om hier zo slim en zo snel mogelijk veel informatie uit te halen. Hiervoor werken we samen met HKVEye om een algoritme te trainen dat voor ons op zoek gaat naar objecten waar we interesse in hebben, zoals nieuw aangelegde leidingen.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Slootview zorgt voor een verhoogde efficiëntie van onze primaire processen, doordat we inspecties op afstand uit kunnen voeren. Een snelle vergelijking van de toestand van het watersysteem met de gewenste situatie in legger/beheerregister ligt binnen handbereik. De digitale vergelijking levert winst in mensuren en advieskosten op.
Daarnaast meet de droneboot ook de diepte van watergangen. Een tijdrovende klus, die vooralsnog vooral met de hand werd uitgevoerd. Ook hier ligt een aanzienlijke besparing in tijd en geld voor het oprapen.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De droneboot zelf werkt uiteraard elektrisch, maar de grootste besparingen die Slootview oplevert zijn door het beperken van verplaatsingen (en de hierbij behorende CO2-uitstoot). Bovendien helpt het om illegale en schadelijke lozingen snel en effectief te herkennen en te elimineren, wat de duurzaamheid ten goede komt. De pakkans bij illegale lozingen wordt hoger. We hopen dat alleen al de bekendheid van deze innovatie illegale lozingen zal ontmoedigen.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Slootview is tot stand gekomen door goede samenwerking, zowel intern als met externe partijen. collega’s van verschillende afdelingen hebben de handen ineen geslagen. Van handhavers tot ICT’ers en watersysteemcollega’s tot GIS medewerkers en datascientists. De droneboot zelf hebben we vanuit HHSK ontwikkeld met het innovatieve bedrijf EyeWings. Inmiddels zijn ook de Gemeente Rotterdam en Hoogheemraadschap van Rijnland aangeschoven voor de verdere ontwikkeling van de droneboot.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Persbericht Rijnmond: https://www.rijnmond.nl/nieuws/187211/Droneboot-in-strijd-tegen-lozing-van-schadelijke-stoffen

Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Jeffry Spanjer (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen