Go with the FLOW

23-09-2021
52 keer bekeken 4 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Minder pieken en dalen in de aanvoer van rioolwater betekent minder pompen die aan of uit gaan en dus minder energieverbruik. Die stabiele aanvoer bereiken we in de pilot FLOW. Waterschap Rivierenland, Royal HaskoningDHV en gemeente West Betuwe voeren de pilot uit voor een 24/7 centrale aansturing rioolgemalen. Daarvoor gebruiken we het doorontwikkeld AI besturingsmodel FLOW. In het model is een digital twin gebouwd van de werkelijkheid (statische en dynamische gegevens). Daarmee regelen we de optimale FLOW van alle onderliggende rioolgemalen naar uiteindelijk de zuivering. In de regeling wordt gebruikgemaakt van verschillende data zoals: weer data (zowel realtime als voorspellend) buffercapaciteit (zowel gemeentelijk als waterschap) overstortpunten pompcurves druk in de leidingen enz. Het resultaat is een stabiele aanvoer naar de zuivering waardoor energie kan worden bespaard in zowel het stelsel als op de zuivering. Daarnaast is er minder slijtage aan de pompen. Op basis van al deze data is er vanuit het systeem ook een signalering als er bijvoorbeeld leidingen beginnen te verstoppen. Ook het overstorten is nu beter te managen en dat is een groot belang voor de gemeente. Overstorten willen we tot een minimum beperken en het liefst zelf de regie voeren op welke overstort als eerste aangesproken gaat worden, om op deze manier gevoelige gebieden maximaal te ontzien.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Een tweetal punten worden middels deze oplossing aangepakt. 1. energiebesparing en dus een lagere CO2 footprint voor het totale zuiveringsproces. 2. de aanvoer wordt afgevlakt en dat komt ten goede aan de zuiveringen die aan hun max zitten en de pieken niet meer kunnen verwerken.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Het vernieuwende is een zelfstandig sturend 24/7 systeem, bij elk weertype. Dit doet het systeem nu door meerdere databronnen (statisch en dynamisch) van zowel gemeente, waterschap als weermodellen te combineren. Door machinelearning ontwikkelt zich realtime een steeds beter besturingsmodel.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

We zijn de pilot begonnen zonder businesscase om vrij te kunnen ontwikkelen en denken. De opdracht is om eind 2021 een complete eindevaluatie op te leveren en een bijpassende businesscase voor een mogelijk verdere uitrol van het systeem over onze overige stelsels. Nu de pilot al voor 2/3 is uitgevoerd zien we de eerste resultaten zoals lager energieverbruik in het stelsel, een vlakkere aanvoer naar de zuivering die het moeilijk had, een veel lagere pompfrequentie wat ten goede komt aan slijtage en verstoringen van de pompen.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Door het systeem is er een behoorlijke energiebesparing te behalen en dat gaat 24/7 365dg/jr door en dat draagt op de langere termijn fors bij aan de doelstelling om naar energieneutraal te komen. Duurzaam opwekken is één, maar eerst besparen heeft een veel grotere impact.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Landelijk is een paar jaar geleden gevraagd om in de waterketen samen op te trekken alsof we één bedrijf zijn. In dit project tonen we aan dat het daadwerkelijk mogelijk is. De gemeente West Betuwe heeft met ons en RHDHV samen opgetrokken om tot deze pilot te komen. Dit betekende data delen met elkaar, werken aan onderling vertrouwen en de schouders eronder te zetten en daarbij uithoudingsvermogen laten zien, want pilots gaan met hobbels en bobbels. Binnen dit project mag ik wel zeggen dat het goed geslaagd is.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

https://www.waterschaprivierenland.nl/waterschap-rivierenland-royal-haskoningdhv-en-gemeente-west-betuwe-testen-247-centrale-aansturing
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/nieuws/nieuwsberichten/7-rioolgemalen-rivierenland-centraal-aan/12638
https://open.spotify.com/episode/0HnIwpgie5FarenOmwXtu6?si=swDyTNOSTSWJF6sy2yTOSA&dl_branch=1 (podcast met André de Keijzer over digitale transitie in praktijk)


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap Rivierenland

Afbeeldingen

02-08-22 om 16:53

André, je schrijft "Nu de pilot al voor 2/3 is uitgevoerd zien we de eerste resultaten zoals lager energieverbruik in het stelsel, een vlakkere aanvoer naar de zuivering die het moeilijk had, een veel lager pomp frequentie wat ten goede komt aan slijtage en verstoringen van de pompen."

Is het mogelijk om al iets concreter aan te geven wat de resultaten dan zijn? Over hoeveel lager energieverbruik hebben we het? En hoeveel vlakker heb je die aanvoer kunnen maken? 

Martijn van Berkel
27 sep. 2021 om 09.24

02-08-22 om 16:54

@Martijn van Berkel

Dag Martijn,
kom ik zsm bij je op terug.
gr
André

André de Keijzer
27 sep. 2021 om 11.23

02-08-22 om 16:56

@Martijn van Berkel

Dag Martijn,
hierbij een plaatje in de bijlage van een vergelijking van het stelsel nu ten opzichte van de voorgaande drie jaar. Wel een vreemde stijging in sept, die nog geanalyseerd moet worden.
Er is ook nog een plaatje in ontwikkeling rondom de flow naar de zuivering die is afgevlakt wat een stabieler proces oplevert. Zodra die er is stuur ik die ook nog na.
gr.
André

André de Keijzer
30 sep. 2021 om 16.53

Energie vergelijking afgelopen drie jaar.jpg

02-08-22 om 16:57

@Martijn van Berkel

Dag Martijn,
inmiddels weer twee plaatjes ter onderbouwing.
gr.
André

André de Keijzer
6 okt. 2021 om 14.01

PumpingStations_Daily_flow_dutch.PNGPumpingStations_Period_flow_dutch.PNG

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen