Vervul de buizenkruipbehoefte!

Winnovatie Het Waterschapshuis 04-03-2021
175 keer bekeken 1 reacties

Maak buizen waar kinderen wél in mogen..

Maar die gaver, spannender etc zijn. Anders gezegd: biedt een beter alternatief en maak de buizen waar ze níet in mogen vooral ónaantrekkelijker ( op het onaantrekkelijk maken moet ik nog even broeden). Maar het tegemoetkomen aan de onbeheersbare buizenkruipbehoefte van kinderen door een beter alternatief daar moet toch wel iets voor te maken zijn!

1  reacties

Archiveerder 3

26-07-22 om 16:13

Mieke Gordijn

Beste Maud,

Bedankt voor jouw inzending! We hebben voor onze challenge Zorgeloze duikers maar liefst 50 mooie ideeën ontvangen. Dit is een fantastische opbrengst, veel meer dan wij ooit hadden verwacht.

De ideeën waren heel creatief, out of the box, mooi en professioneel uitgewerkt. Velen dachten vanuit een technologische oplossing, maar ook ideeën over bewustzijn, communicatie en gedrag kwamen voorbij.

Het kiezen van hét beste idee bleek een pittige taak voor de jury. Geen enkel idee biedt een kant- en klare oplossing. Wel zijn er ideeën die samen voor een oplossing kunnen zorgen. Daarom heeft de jury een top-3 gekozen:

  1. Eerst denken dan doen!
  2. De gebogen duiker
  3. Duikschot voor duiker

Deze ideeën worden nu uitgewerkt en op een later moment getest en uitgevoerd, zodat er in de toekomst een veilige en schone duiker mogelijk is. Helaas heeft jouw idee de selectie net niet gehaald.

Er zijn allerlei ideeën ingediend gericht op gedrag, educatie, communicatie en het betrekken - of anders inrichten van de omgeving, en anders vormgeven van de duiker.
Deze ideeën sluiten eventueel aan bij het eerste deel van idee 1 'Eerst denken dan doen!', het opstellen van een afwegingskader. Zo ook jouw idee, mogelijk kunnen we het meenemen in de uitwerking hiervan.

We zijn dan ook blij met jouw idee en willen  je in ieder geval van harte danken voor jouw tijd, creativiteit en inzet!

Met vriendelijke groet,
Het projectteam Zorgeloze duikers

7 apr. 2021 om 14.40

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen