DEEP-project: Digitale schouw

01-02-2022
0 reacties

Voor DEEP, het Data Science en Engineering Expert Program, zijn Allian Mulder en Kas Sanderink voor Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerewaard (HHSK) bezig met de digitale schouw. Een term die binnen de waterschappen steeds vaker opduikt, maar wat houdt digitale schouw nu precies in?

Projectleider

Kas Sanderink

Projectteam

Kas Sanderink, Allian Mulder

Organisatie(s)

Hunze en Aa's
Schieland en de Krimpenerwaard

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Schoon water

Technologie

Drones en satellieten
Kunstmatige intelligentie

Projectfase

Proof of Concept

Status

Lopend

Voor DEEP, het Data Science en Engineering Expert Program, zijn Allian Mulder en Kas Sanderink voor Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerewaard (HHSK) bezig met de digitale schouw. Een term die binnen de waterschappen steeds vaker opduikt, maar wat houdt digitale schouw nu precies in?

Ten eerste: de schouw. De schouw gebeurt een keer per jaar in het najaar. Tijdens de schouw gaan onze collega’s naar buiten om zo veel mogelijk watergangen in het beheergebied te controleren op doorstroombelemmeringen in het (doorgaans natte) winterseizoen. Die belemmeringen worden meestal veroorzaakt door waterplanten die groeien in de sloot. Bij sommige watergangen ligt de nadruk op de afvoerfunctie en bij andere op de ecologische functie, en wordt juist een (bepaalde mate van) slootbegroeiing nagestreefd om de (ecologische) waterkwaliteit te behouden.

Om een deel van dit proces te automatiseren, zijn we voor dit project aan de slag gegaan met gratis beschikbare SuperView satellietbeelden van satellietdataportaal.nl. Het gebruiken van een dergelijke databron wordt ook wel remote sensing genoemd. Met deze satellietbeelden hebben we geprobeerd een eerste slag te slaan in detecteren van vegetatie op basis van de kleurenwaardes van de pixels uit de satellietfoto’s. We kijken hierbij ook naar de zogeheten near-infrared waardes. Deze blijken zeer behulpzaam te zijn voor het onderscheiden van water en vegetatie.

Na het maken van deze pixelclassificatie, willen we proberen om hier ook beleidclassificatieaan te koppelen. De eisen waar een watergang aan moet voldoen kunnen namelijk onderling. Bij sommige watergangen heeft de afvoerende functie prioriteit, terwijl bij andere watergangen de ecologische doelstelling een prominentere rol inneemt. De uitdaging is nu om dit per watergang wisselende beleid te vangen in een algoritme.

Uiteindelijk willen we een laag leveren die de schouwmedewerker helpt om doelgericht de automatisch geconstateerde plaatsen met begroeiing te bezoeken; waarbij rekening is gehouden met de bomen, betrouwbaarheid en de ecokleurenkoers die van toepassing is op de betreffende watergang.

Vragen? Suggesties? Neem contact met ons op!

Kas Sanderink k.sanderink@hetwaterschapshuis.nl

Allian Mulder a.mulder@hetwaterschapshuis.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen