Regenradar Rijnmond - Ontwikkeling hoge resolutie neerslag radar

09-07-2021
0 reacties

Door klimaatverandering komen hoosbuien frequenter voor. Door vergaande verstedelijking hebben deze hoosbuien steeds vaker piekafvoeren in stedelijke gebied tot gevolg. Delfland heeft beperkt inzicht in de lokale neerslag(verwachting). Tegelijkertijd wordt het waterbeheer steeds meer data-gedreven.

Projectleider

Peter Hollanders

Projectteam

Peter Hollanders

Externe partners

SkyEcho {https://www.sky-echo.eu}; TU-Delft {https://www.tudelft.nl}; Gemeente Rotterdam {https://www.rotterdam.nl}; Provincie Zuid-Holland {https://www.zuid-holland.nl};

Organisatie(s)

Delfland
Hollandse Delta
Schieland en de Krimpenerwaard

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Klimaatadaptatie
Voldoende water

Projectfase

Pilot

Status

Afgerond

Probleem
Door klimaatverandering komen hoosbuien frequenter voor. Door vergaande verstedelijking hebben deze hoosbuien steeds vaker piekafvoeren in stedelijke gebied tot gevolg. Delfland heeft beperkt inzicht in de lokale neerslag(verwachting). Tegelijkertijd wordt het waterbeheer steeds meer data-gedreven. Dat vereist nauwkeurigere informatie over de werkelijke neerslagbelasting.
De neerslaggegevens kunnen na afronding van de calibratie worden gebruikt voor een efficiëntere sturing van pompen en gemalen, een beter onderbouwde inzet van bergingsgebieden en een betere beoordeling en afhandeling van klachten en claims bij wateroverlast. 

 Doel 
Primair doel is de nauwkeurigheid en snellere beschikbaarheid van neerslaginformatie en -voorspellingen in Delfland te vergroten. Hiermee kan Delfland bij het beheer van het oppervlaktewatersysteem en (een deel van) de afvalwaterketen beter anticiperen op hoosbuien. Secundair doel is om op basis van gedetailleerde neerslaggegevens eventuele wateroverlastsituatie beter te kunnen evalueren. 

Doorlopen stappen 
Delfland beheert samen met andere partners de Regenradar Rijnmond in Rotterdam. Deze radar heeft een ruimtelijke resolutie van 100 x 100 meter en geeft elke minuut een neerslagbeeld. Het bereik van de radar is 20 km en bestrijkt nagenoeg het hele beheergebied van Delfland. De Regenradar Rijnmond is een van de eerste hoge resolutie radars in stedelijk gebied in Nederland. De KNMI-radar heeft ter vergelijking een resolutie van 1 x 1 km en geeft elke vijf minuten een nieuw neerslagbeeld.

Na aanloopproblemen in eerdere jaren heeft de regenradar in 2020 goed gewerkt en wordt de verzamelde data gekalibreerd en gevalideerd. In 2021 is een businesscase geformuleerd voor de exploitatie van de radar met het streven om duidelijk te krijgen wie het eigenaarschap op zich neemt en hoe de levering van de data verder gaat in 2022. Tevens  is in 2021 is de radar beschadigd geraakt en is de zendingsvergunning verlopen. De reparatie, een nieuwe vergunning voor de huidige frequentie of het afstemmen van het algoritme op een nieuwe frequentie kosten tijd en geld. De radar is voorlopig stopgezet. 

Eindresultaat
De geleverde neerslaggegevens zijn locatie-specifiek en kunnen na afronding van de calibratie worden gebruikt voor een efficiëntere sturing van pompen en gemalen, een beter onderbouwde inzet van bergingsgebieden en een betere beoordeling en afhandeling van klachten en claims bij wateroverlast.

De continuering van dit project is afhankelijk van de exploitatievoorwaarden: eigenaarschap, zendingsvergunning en locatie van de radar. Wanneer de radar weer werkzaam is neemt Delfland nader besluit over deelname. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen