Risk Challenger – Innovatie in risicobeheersing

Winnovatie Het Waterschapshuis 16-09-2021
0 reacties

Een goed en helder inzicht in projectrisico’s vormt de basis van een geslaagd project. Bij het (h)erkennen van een risico kunnen er tijdig beheersmaatregelen worden getroffen. Hierdoor wordt de kans van optreden verkleind of weggenomen wat tijd, geld en zelfs leed kan besparen.

Projectleider

Maarten de Vries

Projectteam

Organisatie

Externe partners

Riskchallenger

Organisatie(s)

Delfland

Thema

Digitale transformatie

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Probleem

Een goed en helder inzicht in projectrisico’s vormt de basis van een geslaagd project. Bij het (h)erkennen van een risico kunnen er tijdig beheersmaatregelen worden getroffen. Hierdoor wordt de kans van optreden verkleind of weggenomen wat tijd, geld en zelfs leed kan besparen. Bij evaluatie van het risicomanagement van het Projectenbureau is gebleken dat dit onderwerp onvoldoende leeft en extra aandacht behoeft.  

 

Doel

Het risicomanagement te professionaliseren met de inzet van een interactieve tool (RiskChallenger). Hiermee krijgt Delfland een effectievere beheersing van risico’s gedurende de looptijd van een project en daarmee een hogere risicobewustwording. 

 

Potentiële impact 

De inzet van de RiskChallenger draagt bij aan een beheersbaar project en daarmee aan een verlaging in kosten, looptijd van projecten, vermindering van onvoorziene wijzigingen in de scope van het project, beter inzicht in de benodigde capaciteit per project en betere communicatie en afstemming met de omgeving. 

 

Stand van zaken

2021: Geïmplementeerd bij het Projectenbureau 

2022: Eerste evaluatie duidt op een succesvolle basisuitvoering en toegevoegde waarde bij risicosessies. Ontwikkeltraject gestart gericht op verbetering bewustwording risicomanagement. Licentie verlengd tot 2024. 

2023: Interne trainingen gehouden voor effectief toolgebruik. Oriëntatie gestart voor organisatie brede toepassing. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen