Hergebruik zilte bagger als hoogwaardige bodemverbeteraar

24-09-2021
0 reacties

Een verkennend onderzoek naar het hergebruik van zilte bagger als hoogwaardige bodemverbeteraar voor bomenteelt en glastuinbouw. Delfland heeft de ambitie uitgesproken om baggerspecie zoveel als mogelijk in het eigen gebied te houden.

Projectleider

Helma Matthijssen

Projectteam

Ronald Bakkum, Lotte van der Spek

Externe partners

Triple E – Kenniscentrum op het gebied van Natuur en Economie. (tripleee.nl)

Organisatie(s)

Delfland

Thema

Circulaire economie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Een verkennend onderzoek naar het hergebruik van zilte bagger als hoogwaardige bodemverbeteraar voor bomenteelt en glastuinbouw.


Delfland heeft de ambitie uitgesproken om baggerspecie zoveel als mogelijk in het eigen gebied te houden. Voor het verspreiden op aangrenzende percelen betaalt Delfland een vergoeding of wordt bagger afgevoerd naar depots. Vooral omdat er fysiek geen ruimte is voor bagger op de kant of omdat het, met name in stedelijk gebied, niet wenselijk is bagger op de kant te verspreiden. Hoge chloride gehaltes leiden tot meer beperking in afzetmogelijkheden. Dit heeft geleid tot het verkennen van de productie van Brickz: een productlijn van (ingedroogde en bewerkte) baggerspecie voor het telen en kweken van planten en bomen kan een duurzame en lokale nuttige toepassing worden voor hoogwaardig hergebruik.

Doel
Onderzoek om in de praktijk te ondervinden of en hoe verzilte bagger kan worden toegepast in Brickz en verkennend onderzoek naar welke bomen en planten er kunnen worden geteeld met verziltsubstraat.

Beoogd resultaat
Kostenbewuste en duurzame afzet van bagger door middel van hoogwaardig hergebruik. Beperking van toenemende kosten voor afzet van verspreidbare bagger met hoog chloride gehalte met een toepassing die bijdraagt aan de doelen van Delfland op gebied van duurzaam circulair.

Stand van zaken
De jaarlijkse zonnewende op 21 juni is voor de start van zo’n onderzoek met planten en bomen een belangrijk moment. Voor die tijd moeten planten en bomen in de grond staan, anders slaan ze niet meer aan en vindt er geen doorgroei plaats.  Hiertoe is er begin juni 2021 verzilte bagger (laag, gemiddeld en hoog niveau aan chloride) en ook bagger met een hoog gehalte aan zink (dit is een probleem waar Delfland in het Westland ook veel mee te maken heeft) vanuit het gebied van Delfland in bigbags naar de fytoraffinaderij van Natural Soil Improvement (NSI) in Huissen gebracht.

Deze vijf verschillende partijen bagger worden ingezet voor dit onderzoek naar of en hoe deze bagger kan worden toegepast in de door NSI ontworpen Brickz. Daar wordt de bagger gebruikt in hun kas De Groeiplaats voor het telen van verschillende zouttolerante bomen en planten. 

Voor de teelt van deze bomen en planten kan dan na het doorlopen van een eerste groeiseizoen vanaf november 2021 worden begonnen met het beoordelen van de eerste resultaten. Naar verwachting zullen de resultaten van het tweede groeiseizoen ook van belang zijn en worden opgeleverd in de zomer van 2022. 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen