Tomahawk II - Software voor het realiseren van 5e generatie warmtenetten

30-09-2020
0 reacties

Lage-temperatuur koude- en warmte-netten (ook wel aangeduid als kowanetten of 5e generatie (5G) uitwisselingsnetten) kennen een heel ander technisch ontwerp en een andere businesscase dan traditionele warmtenetten.

Projectleider

Stefan Mol

Projectteam

Harry de Brauw, Sara Giorgi

Externe partners

Energy GO: adviesbureau met ervaring met het afstemmen van duurzame energieopwekking met een energievraag in combinatie met energieopslag-mogelijkheden op lokale schaal. Geodan: adviesbureau op het gebied van ruimtelijke informatievraagstukken.

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Thema

Energietransitie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

5G netten leveren zowel koude als warmte, hebben een andere topologie, werken met decentrale vraaggestuurde circulatiepompen, de focus ligt op de uitwisseling van (rest)warmte en (rest)koude en er is sprake van veel thermische (seizoens)opslag.

Tijdrovend en kostbaar
Om voor 5G netten een technisch ontwerp en een businesscase op te stellen is informatie nodig uit veel verschillende disciplines, zoals bouwfysica, concepten voor gebouwrenovatie, hydraulica, vraag- en aanbodmatching, ruimtelijke ordening, financiering, economische stromen, bodemlagen en ondergrondse ruimtelijke impact. Het handmatig doorrekenen daarvan maakt de projectontwikkeling en realisatie van 5G netten tijdrovend en kostbaar, waardoor de realisatie ervan moeilijk of niet tot stand komt.

Korte doorlooptijd
Met Tomahawk II kan de doorlooptijd voor de realisatie van duurzame wijken met 5G netten worden verkort en kunnen de ontwikkelingskosten worden verlaagd. Het systeem integreert meerdere (digitale) tools en handmatige processen tot een volledig gestructureerd en grotendeels geautomatiseerd proces. De projectontwikkeling heeft een doorlooptijd van slechts drie maanden en levert een scherpe analyse op van warmtescenario's inclusief 5G netten op gebiedsniveau. Het geautomatiseerde proces is inclusief technisch ontwerp, businesscase en stappenplan van de gekozen oplossingsrichting voor alle gebouwen (bestaande en nieuwbouwwoningen en utiliteiten) in een gebied. Daarbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke impact op zowel de bovengrond als op de ondiepe en diepe ondergrond.

Mogelijkheden
De vraag en het aanbod van de verschillende energiebronnen van een 5G net kunnen met Tomahawk II op elkaar worden afgestemd (smart grid-toepassingen). Het systeem biedt de volgende mogelijkheden:

  • Een methodiek om warmte- en koudeprofielen van utiliteitsgebouwen te berekenen aan de hand van open data.
  • Een methodiek om 5G netten grotendeels automatisch te configureren en dimensioneren.
  • Een 5G net-businesscase-generator, waarin meerdere stakeholders (zoals netbeheerder, bronbeheerder, leverancier) aan assets kunnen worden toegekend, zodat open warmtenetten kunnen worden gerealiseerd.
  • Een systematiek om de elektrische flexibliteit voor smart grids van 5G netten te kwantificeren.
  • Een gestructureerde procesflow voor de projectontwikkeling van een 5G net.

Samenwerking
Samengewerkt wordt met Energy GO (afstemmen van duurzame energieopwekking met een energievraag in combinatie met mogelijkheden van energieopslag op lokale schaal) en met Geodan (ruimtelijke informatievraagstukken). Het project loopt van november 2020 tot en met oktober 2022. Daarna moet de software worden gebruikt bij de realisering van twee 5G netten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen