Poseidon: samenwerken aan een efficiënte afvalwaterketen en schoner water

13-09-2021
0 reacties

In samenwerking met gemeenten bouwen we een zelflerend en zelfsturend platform. Het doel hiervan is: een optimale afvoer van afvalwater en hemelwater naar de zuiveringen.

Projectleider

Lilian Schiltmans-Leijen

Projectteam

Koen Dorn, Fred van Bemmel, Frank Coppens, Rita van de Craats, Bas van de Dries, Dennis Haverkamp, Nicole van Heeswijk, Kirsten Kuijsten, Jeroen Kwakkel, Eric Langermans, Jos van Lankveld, Dennis Rijnbende, Evelien van Schadewijk, Sietse Schouwenaars, Wijnand Turkensteen, Joost Verdonk, Tom Weijtmans.

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Digitale transformatie
Klimaatadaptatie
Schoon water

Technologie

IoT / sensoren
Kunstmatige intelligentie
Zuiveringstechnologie

Projectfase

Proof of Concept

Status

Lopend

Als waterschap willen we rioolwater zo schoon mogelijk maken én we willen een efficiente afvalwaterketen. Gemeenten kunnen hierbij helpen en doen dat ook al.

Pieken en dalen
Gemeenten verzamelen rioolwater in rioolbuizen. Vanuit de zogenaamde ‘overnamepunten’ wordt dit water naar de rioolwaterzuivering gepompt. Hier zuiveren wij het rioolwater met onder andere bacteriën. Deze bacterien 'eten' het afvalwater als het ware schoon. De bacterien zijn op hun best als ze gelijkmatig worden gevoed met rioolwater.

Probleem:  Bij piekbuien stroomt in korte tijd een grote hoeveelheid rioolwater door de buizen naar de zuivering. En 's ochtends gebeurt dat bijvoorbeeld ook als veel mensen tegelijkertijd douchen. Bij daluren stroomt er juist heel weinig rioolwater naar de zuivering. Pieken en dalen hebben geen goede invloed op de werking van de bacterien die het rioolwater schoon eten.   

Oplossing:  Een gelijkmatige aanvoer van rioolwater. De aanvoer wordt gelijkmatiger als gemeenten het rioolwater tijdelijk bufferen in de rioolbuizen. Dit kan natuurlijk alleen bij droog weer, omdat bij regen de rioolcapaciteit nu eenmaal maximaal moet zijn. 

Datagestuurd zuiveren, met Poseidon
Wij ontwikkelen een besturingssysteem, genaamd Poseidon, waarmee we de aanvoer van rioolwater op de zuivering willen optimaliseren. Dit zelflerende systeem koppelt data van bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten en weersverwachtingen. Op basis van al deze data  geeft Poseidon sturingsadviezen voor een optimale aanvoer van rioolwater.
Alle data komen samen in een digitaal platform en helpen onze vakmensen om de  riolering en zuivering steeds slimmer te beheren en te bedienen. Behalve bufferadviezen stuurt Poseidon op de rioolwaterzuivering ook op het zuurstofgehalte en de bacteriemassa in het te zuiveren rioolwater. 

In de eerste proef gaan we onderzoeken wat de sturingskwaliteit van Poseidon precies is op het zuurstofgehalte en de bacteriemassa. En in de tweede proef, Q1 2024, gaan we ervaren of een meer gelijkmatige aanvoer van rioolwater naar de zuivering echt vruchten afwerpt. Dit doen we op de zuivering in ’s-Hertogenbosch. 

Toekomst
Op basis van de resultaten van de 2 proeven, zowel los van elkaar als samen, gaan we beoordelen of we Poseidon gaan voortzetten in ’s-Hertogenbosch. En mogelijk later ook  op andere zuiveringen in samenwerking met andere gemeenten.

Het zelflerende en zelfsturende systeem is vernoemd naar Poseidon, de Griekse god van alle wateren.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen