Sloterplas - Van zandwinning tot warmtewinning

Winnovatie Het Waterschapshuis 01-10-2020
0 reacties

De waterkwaliteit van de Sloterplas in Amsterdam voldoet niet aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vanwege een te grote toevoer van voedingsstoffen. Daardoor ontstaat in de zomer regelmatig blauwalgen, zijn er te weinig waterplanten en is er sprake van een lage biodiversiteit.

Projectleider

Sara Giorgi

Projectteam

Harry de Brauw, Jasper Stroom

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Thema

Energietransitie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Amsterdam is bezig met een energietransitie en ook wil de gemeente aardgasvrij worden. Daarvoor zijn alternatieve warmtebronnen nodig, zoals bijvoorbeeld aquathermie. De Sloterplas ligt midden in een gebied met ruim 13.000 huishoudens, die ’s winters allemaal warmte nodig hebben. Daardoor ontstond het idee om twee vliegen in één klap te slaan. Kunnen we misschien duurzame warmte winnen uit de Sloterplas én tegelijkertijd de waterkwaliteit verbeteren? Als water wordt verpompt via een aquathermie-installatie is dat echter wél een risico voor de kleine diertjes die in dat water leven. Ze worden tegen een fijn filter en een warmtewisselaar geperst of er doorheen geperst, want er ontstaan grote drukverschillen.


Extra behandelingsstap
Misschien kan dat worden gecompenseerd door een behandelingsstap toe te voegen (zoals filters) die tot een betere waterkwaliteit kunnen leiden? Dus wat zijn de positieve en negatieve effecten van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en wat voor behandelingsstap kan worden toegevoegd worden de synergie tussen de twee doelen (waterkwaliteit en energietransitie) te halen?


Een groep trainees is aan de slag gegaan om deze twee ideeën met elkaar te verbinden. Hiervoor moeten we een proefopstelling opzetten, waarmee we metingen kunnen doen. Het idee is dat deze op een ponton komt te staan, zodat deze kan worden verplaatst naar andere delen van de plas en straks zelfs naar andere wateren. Elk oppervlaktewater is anders, dus de effecten van TEO op de ecologie zullen ook verschillen. Een mogelijke voor- of nabehandeling kan bestaan uit het verwijderen van de voedingsstoffen. Een idee is ook om dit ponton zelfvoorzienend te maken wat betreft energie door er zonnepanelen en accu’s op te plaatsen.

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen