Augmented Reality (AR) in de praktijk

Alex van der Helm 31-08-2021
0 reacties

Augmented reality (AR) wordt in het Nederlands ook wel vertaald als toegevoegde realiteit. Met AR wordt een extra laag met digitale informatie over de werkelijkheid heen gelegd, bijvoorbeeld over het camerabeeld van je smartphone.

Projectleider

Alex van der Helm

Projectteam

Jan-Willem Moerman, Mark van Vliet, Abdelouahed el Morabet

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Drinkwaterbeheer
Waterkeringenbeheer
Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Asset management
Digitale transformatie

Technologie

Augmented reality
Digital twin
IoT / sensoren

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Door het toevoegen van deze extra laag met digitale informatie kan het werk van Waternetters in het veld ondersteund worden. Enerzijds door het onzichtbare zichtbaar te maken, bijvoorbeeld de exacte ligging en de diepte van de leidingen onder je voeten in de grond, en anderzijds door relevante informatie toe te voegen over de locatie en de functie van een asset waar je op dat moment naar kijkt.

Testen AR in de praktijk

Onderhoudsmonteurs, toezichthouders, werkvoorbereiders en handhavers kunnen AR gebruiken om de digitale wereld van Waternet te combineren met de echte wereld. Doordat er binnen Waternet hard is gewerkt om onze assets en het assetmanagement proces goed te digitaliseren en uniform, gestructureerd vanuit de bron te ontsluiten, kunnen we met behulp van AR deze informatie direct en eenvoudig oproepen wanneer we willen. Met een IPhone en een daaraan gekoppelde nauwkeurige GPS, wordt een digitale laag geprojecteerd over het beeld. De geprojecteerde gegevens worden live opgehaald en zijn dezelfde gegevens als waar onze collega’s op kantoor mee werken. Verschillende lagen met bijvoorbeeld drinkwaterleidingen of afvalwaterleidingen kunnen afzonderlijk of gelijktijdig in het beeld worden getoond. Momenteel worden technische testen uitgevoerd en wordt ervaring opgedaan met het gebruik en de meerwaarde van AR in het veld.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen