Digitale monitoring bestaande vispassages

Winnovatie Het Waterschapshuis 23-03-2021
0 reacties

Probleem Delfland heeft de afgelopen jaren diverse vispassages aangelegd. Een deel is steekproefsgewijs onderzocht op de werking. Dit onderzoek is tijdsintensief en daardoor kostbaar.

Projectleider

Peter Jol

Projectteam

Robin van den Assem, Fedor Buckers, Anne Joeppen, Ashil Alemyar, Wil van der Ende

Externe partners

Vislift BV

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Digitale transformatie

Technologie

IoT / sensoren
Kunstmatige intelligentie

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Probleem
Delfland heeft de afgelopen jaren diverse vispassages aangelegd. Een deel is steekproefsgewijs onderzocht op de werking. Dit onderzoek is tijdsintensief en daardoor kostbaar.Er is behoefte aan een meer structurele uitvoering van vismigratieonderzoek en -indien mogelijk- met technieken die langere tijd kunnen worden ingezet.

Doel
In een 2 jarige pilot wordt onderzocht of een digitale monitoringsmodule geschikt is om langere tijd te kunnen worden ingezet voor vismigratieonderzoek en het monitoren van de effectiviteit van de vispassages.

Stand van zaken
Na een meervoudig onderhandse aanbesteding heeft Vislift BV de opdracht gekregen. Per juli 2021 is gestart met het monitoren van de eerste locatie. Binnen de 2 jarige pilot (met optie tot verlenging) is het de verwachting dat de module op meerdere locaties wordt ingezet. Per locatie ongeveer 2 a 3 maanden.

Gegevens zoals visbewegingen, waterkwaliteit en de stroomsnelheid zijn voor de waterbeheerder direct te zien in het centrale Portaal. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Door de continue monitoring en toegang tot live beelden ontstaat snel een beeld over de werking van de vispassage en het gedrag van vissen rondom de vispassage. 

(Potentiële) impact
De ontwikkeling van een digitale en mobiele monitoringsmodule helpt om snel en goed de effectiviteit van vispassages in beeld te krijgen. Delfland kan aan de hand van de data aanpassingen doorvoeren en gelijk het effect daarvan zien. Er is nog heel veel te leren over het gedrag van vis en relaties met parameters als temperatuur, lokstroom en waterkwaliteit. Deze ontwikkeling kan helpen bij het volgen van de vismigratie. Daarnaast leidt beter inzicht in het functioneren van vispassages tot betere ontwerpen.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen