Proefterpen Markermeerdijk

13-09-2021
0 reacties

De aanleg en het afgraven van proefterpen om meer informatie te verzamelen over de reactie van de ondergrond bij bepaalde belastingen. Voordat de versterking van de Markermeerdijken in gang wordt gezet, worden eerst alle verzamelde kennis en berekeningen in de praktijk getoetst d.m.v. proefterpen.

Projectleider

Anita Willig - Kos

Projectteam

Anita Willig - Kos

Organisatie(s)

Hollands Noorderkwartier

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

De aanleg en het afgraven van proefterpen om meer informatie te verzamelen over de reactie van de ondergrond bij bepaalde belastingen. Voordat de versterking van de Markermeerdijken in gang wordt gezet, worden eerst alle verzamelde kennis en berekeningen in de praktijk getoetst d.m.v. proefterpen. Er wordt met name gekeken naar hoe de ondergrond reageert en wanneer een nieuwe laag zand aangebracht kan worden. Indien de proefterpen een negatief resultaat opleveren (wat niet verwacht wordt), moet het ontwerp van de Markermeerdijken herzien en waar noodzakelijk aangepast worden.  Door deze manier van werken wordt tijdig in kaart gebracht of het dijkontwerp geschikt is voor de locatie.

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen