Snelle detectie van fecale verontreiniging in zwemwater

06-01-2021
0 reacties

Steden, gemeenten en waterschappen worden steeds vaker geconfronteerd met burgers die bij goed weer zwemmen in stadswater en in aangewezen zwemwaterlocaties. Ook willen steden dat hun stadswater toegankelijk en geschikt is voor activiteiten zoals City Swim.

Projectleider

n.v.t.

Projectteam

Hersbach Liesbeth, Marjan Schermerhorn, Joost Stoffels

Externe partners

KWR, Aqualab Zuid, Aqualysis, Aquon, Deltares, Gemeente Breda, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Rijnland, MicroLAN, Orvion, Partners4UrbanWater, Sopachem, STOWA, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap de Dommel

Organisatie(s)

Brabantse Delta
De Dommel
Delfland
De Stichtse Rijnlanden
Rijnland
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Schoon water

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Gezond zwemwater is van cruciaal belang. Sterke variaties in de microbiologische waterkwaliteit hebben al eerder geleid tot ziekte onder de deelnemers. Dit project heeft tot doel om twee technieken te valideren voor zwemwaterkwaliteit (NL en Europese richtlijn).

On-site monitoring
Snelle meetmethoden voor het ter plekke monitoren van de actuele zwemwaterkwaliteit kunnen essentiële informatie leveren voor een actueel inzicht in de gezondheidsrisico’s. Technieken voor snelle on-site monitoring van fecale indicatoren zijn de BACTcontrol, een sensor die coliformen (bacteriën van de coli-groep) meet met een enzymatische reactie, en de mobiele qPCR (quantitative Polymerase Chain Reaction) voor de kwantificering van specifieke DNA-fragmenten. De meetresultaten van de sensoren worden gekoppeld aan de zwemwaterrichtlijnen. Via laboratoriumstudies en in veldsituaties (onder andere op het Marineterrein in Amsterdam) wordt onderzocht of deze technieken toepasbaar zijn voor oppervlaktewater.

Snelle resultaten
Normaal duren de bacteriologische analyses van zwemwater drie dagen. Met deze technieken zou het mogelijk moeten zijn om de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater binnen enkele uren te bepalen en de risico’s voor de zwemmers te analyseren.

Betrokken partijen
Dit project dat valt onder het programma Topsector Water & Maritiem en wordt in samenwerking met de volgende partijen uitgevoerd: Aqualab ZuidAqualysisAQUONDeltaresGemeente BredaHoogheemraadschap van DelflandHoogheemraadschap de Stichtse RijnlandenHoogheemraadschap van RijnlandKWR Water Research InstituteMicroLANOrvionPartners4UrbanWaterRijkswaterstaat Oost-NederlandSopachemSTOWAWaterproefWaterschap Brabantse Delta en Waterschap de Dommel

Meer lezen
https://www.tkiwatertechnologie.nl/projecten/snelle-detectie-van-fecale-verontreiniging-in-zwemwater/

Projectupdate augustus 2021

Deze zomer meten we samen met KWR en Microlan op het Marineterrein Amsterdam continu de microbiologische kwaliteit van het zwemwater om nieuwe, snelle methoden te testen.

Begin juni ging de meetcampagne van start met bijpassend mooi zwemweer. Met media-aandacht van AT5 Parool, de buurtkrant en staat er een mooi verhaal in de Volkskrant over zwemmen in de stad.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen