Bacterie populatieonderzoek met DNA technieken

Winnovatie Het Waterschapshuis 17-11-2020
0 reacties

We zuiveren ons afvalwater met biologische processen en lozen dit op oppervlaktewater. De reststroom van slib bestaat uit gemengde bacteriën die tijdens het zuiveringsproces zijn gaan groeien op de nutriënten uit het afvalwater. Het slib verwijderd de nutriënten via verschillende processen.

Projectleider

Ir. Nick Ivens

Projectteam

Ir. Nick Ivens

Organisatie(s)

Schieland en de Krimpenerwaard

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

We zuiveren ons afvalwater met biologische processen en lozen dit op oppervlaktewater. De reststroom van slib bestaat uit gemengde bacteriën die tijdens het zuiveringsproces zijn gaan groeien op de nutriënten uit het afvalwater. Het slib verwijderd de nutriënten via verschillende processen. Hoe het slib is samengesteld bepaald grotendeels hoe efficiënt dit proces loopt. Ook de scheiding van het slib en water is afhankelijk van de samenstelling van het slib.

Nieuwe innovatieve DNA technieken kunnen de bacterie populaties in het slib achterhalen. Daarnaast kan door diepere DNA analyse en literatuurstudies achterhaald worden waar deze populaties tot in staat zijn. Door de veranderingen van populaties over tijd naast verschillende procesparameters te leggen kan ook de efficiëntie van het zuiveren duidelijker weergegeven worden. Achterhalen wat er leeft in een biologisch proces geeft dieper en duidelijker inzicht in het proces en hoe ermee om te gaan.

Ondertussen is het project in februari 2020 van start gegaan door de analyse van één slibmonster per maand. Met een slibverblijftijd van 20+ dagen kan er zo wel een duidelijk verschuiving van populatie te zien zijn in de zuivering door het jaar heen. Na het eerste half jaar aan resultaten binnen te hebben zijn er al een paar interessante veranderingen te zien. Zoals naarmate de zomer dichterbij komt en het water warmer, nemen de ammonium oxideerders toe in het water. Maar draadvormende bacteriën zoals Pseudomonas nemen ook gelijkelijk aan toe. Interessant genoeg nemen bacteriën die fosfaat opnemen niet per se af gedurende deze periode, dus waarom de fosfaat moelijker verwijdering in de zomer zal een andere oorzaak hebben dan een mindere PAO populatie.

We zijn benieuwd naar het tweede half jaar, waarin de temperatuur weer afneemt. Hoe zal dit een effect spelen op de populatie?

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen