Menukaart van mogelijke maatregelen en technieken voor een circulair watersysteem

11-05-2021
0 reacties

Met de ontwikkeling van een circulair watersysteem voor 1500 woningen en 12 hectare businesspark startte in 2017 in Brainport Smart District (BSD, Helmond) een cocreatieproces met ruim dertig medewerkers van de vijf waterketenpartners in het gebied.

Projectleider

dr. ir. Andrew James Segrave

Projectteam

dr. ir. Andrew James Segrave

Externe partners

Brabant Water, KWR Water Research, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Helmond, Stichting Brainport Smart District, Metabolic

Organisatie(s)

Aa en Maas
De Dommel
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie
Schoon water
Sociale innovatie

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

In de afgelopen jaren hebben de ketenpartners intensief samengewerkt tijdens de conceptuele ontwerpfase van het circulaire watersysteem. De volgende fase is nu in volle gang. Om initiatiefnemers (bewoners, ontwikkelaars, bedrijven, overheden en consortia) te inspireren met mogelijke oplossingen is een uitgebreid (maar niet uitputtend) overzicht gemaakt met innovatieve maatregelen en technieken. Deze lijst wordt momenteel uitgewerkt in een gebruiksvriendelijke ‘menukaart’, waarmee de informatie voor bewoners en projectontwikkelaars wordt ontsloten. Daardoor verschuift de zeggenschap over de inrichting van de lokale waterketen van de waterketenpartners naar de eindgebruikers.

Menukaart als tool om innovatieve governance te faciliteren

De waterketenpartners in BSD hebben in een bijeenkomst met veertig toekomstige bewoners de waterdoelstellingen besproken. Hierbij werd duidelijk dat de bewoners behoefte hebben aan meer informatie over de maatregelen die zij kunnen treffen om die doelen te kunnen te halen. Daarom hebben de waterketenpartners een ‘menukaart’ ontwikkeld met mogelijke maatregelen en technieken. Eerst is een lange lijst samengesteld van maatregelen en technieken waarmee het watersysteem en de waterketen kunnen worden ingericht om de ambities en doelstellingen van BSD te behalen. Denk bijvoorbeeld aan waterbesparende douche(kit)s of drainerende tuininrichtingen en perceelverhardingen (onder andere infiltratiekratten). Vervolgens is voor iedere maatregel en techniek meer informatie gezocht, inclusief toelichting, beeldmateriaal, data over de effecten en links naar externe informatiebronnen. De maatregelen en technieken zijn onderverdeeld in vier categorieën (Klimaat, Circulair watersysteem, Bewustwording & monitoring, Overige) en in drie ruimtelijke niveaus (Perceel, Buurtschap, Wijk).

De volgende fase
In de vervolgfase wordt de menukaart verder uitgewerkt, geïmplementeerd en periodiek geactualiseerd. De waterketenpartners zijn met een communicatie-expert bezig deze informatie te ontsluiten voor de toekomstige bewoners en projectontwikkelaars via een online menukaart, die is geïnspireerd op een webwinkel. In de realisatiefase wordt deze demoversie nog op onderdelen nader ingevuld en becijferd en voor bewerking afgeschermd, zodat de gebruikers (toekomstige bewoners, projectontwikkelaars) een filter kunnen aanklikken en bijvoorbeeld het aantal personen en huishoudens kunnen opgeven.

Andere initiatieven in Brainport Smart District:
Indicatoren en doelstellingen in plaats van een blauwdruk van middelen
Impactanalyses van ontwerpscenario’s als haalbaarheidstoets

Meer lezen:
https://www.kennisactiewater.nl/co-creatie-trajecten/brainport-smart-district/ https://vimeo.com/508416349 https://brainportsmartdistrict.nl/organisatie-zakelijk/programmalijnen/wijk-met-water/ https://brainportsmartdistrict.nl/wp-content/uploads/2020/09/BSD_WATERLAB_RAPPORTAGE_DGTL_MIDRES.pdf

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen