Super kritisch vergassen en vastleggen van CO2

Winnovatie Het Waterschapshuis 17-08-2021
0 reacties

Gedurende een aantal jaren werkt HHNK samen met SCW. SCW is bezig met de opstart van de eerste full-scale superkritische vergassings reactor in de wereld. Deze wordt deze zomer opgestart in eerste instantie op een simpele grondstof zijnde crude glycerol uit de biodiesel industrie.

Projectleider

George Zoutberg

Projectteam

George Zoutberg

Externe partners

SCW Systems

Organisatie(s)

Hollands Noorderkwartier

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie
Energietransitie
Klimaatadaptatie

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Gedurende een aantal jaren werkt HHNK samen met SCW. SCW is bezig met de opstart van de eerste full-scale  superkritische vergassings reactor in de wereld. Deze wordt deze zomer opgestart in eerste instantie op een simpele grondstof zijnde crude glycerol uit de biodiesel industrie. De bedrijfsfilosofie van SWC is groen gas te maken uit verschillende grondstoffen. Een van die grondstoffen kan zuiveringsslib zijn, maar denk ook aan plastic. HHNK wil graag samen met een aantal andere waterschappen die aan de GR (Gemeenschappelijke Regeling)  slib bij HVC verbonden zijn starten met onderzoek naar de superkritische vergassing van zuiveringsslib. SCW richt zich naast het maken van groen gas ook op het ontwikkelen van een CO2 technologie waarbij CO2 wordt vastgelegd in nuttige producten denk daarbij ook aan groen cement. Deze Carbon Capture and Usage (CCU) technologie is voor hun net zo belangrijk als het maken van groen aardgas.  Hiertoe is zojuist een grote pilot in bedrijf genomen. SCW is er in geslaagd om pensioenfonds PGGM en investeringsfonds Invest.nl als aandeelhouders aan te trekken. Daarnaast hebben zij de beschikking over 282 miljoen € SDE subsidie voor het produceren van groen aardgas. SCW is een bruisend en dynamisch bedrijf waar nu een man of 50 tot het gaatje gaan om deze beide technologien succesvol te implementeren. Voor waterschappen is vergassen van zuiveringsslib bijzonder interessant, maar gezien de hele problematiek van de klimaatadaptatie is het misschien nog wel interessanter voor waterschappen om mee te helpen om een succesvolle CCU technologie van de grond te krijgen. Verder is er ook het aspect van het afvalwater dat vrijkomt bij het superkritisch vergassen ook daar zouden waterschappen hun kennis kunnen inzetten. 

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen