Online blauwalg meten in binnenstad ’s-Hertogenbosch

12-08-2020
0 reacties

Op deze pagina vind je geslaagde innovaties en pilots, maar ook projecten die nog lopen. Van elke innovatie zie je precies wie er aan werken en in welke fase het project zich bevindt.

Overzicht

Afgelopen zomers constateerden wij blauwalgengroei op basis van visuele waarnemingen en analyses van watermonsters in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. In dit stadium blijkt er vaak nog maar weinig tegen te doen.

Projectleider

Hanneke van Zuilichem

Projectteam

Henri Verouden, John van Berne, Toon Basten

Externe partners

AQUON, Gemeente 's-Hertogenbosch

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Schoon water

Technologie

IoT / sensoren

Projectfase

Pilot

Status

Afgerond

Hoe kunnen we op basis van data beter sturen in onze waterlopen en de gemeente ‘s-Hertogenbosch sneller informeren over de waterkwaliteit in de binnenstad? Slim waterbeheer!

De hypothese is: als we in een eerder stadium al zien dat de blauwalgenpopulatie een kritisch punt bereikt, kunnen we vroegtijdig schutten en de drijflaagvorming misschien voorkomen of uitstellen. Daarom zijn we met de gemeente ’s-Hertogenbosch een pilot gestart met online signalering van blauw- en groenalgen. Dit wordt gedaan met behulp van verschillende sensoren die verdeeld zijn over twee meetunit: de ene is gesitueerd aan het einde van het nog in ontwikkeling zijnde Zuid-Willemspark en de andere is gesitueerd bovenstrooms van dit gebied (dus vanwaar het water aangevoerd wordt).  

Vragen die we met deze pilot willen beantwoorden:

  • In hoeverre is de blauwalgsensor bruikbaar voor deze case?
  • Welke signaalwaarde is af te leiden om de gemeente handelingsperspectief te bieden?
  • Is er een betrouwbare relatie te leggen tussen de meetsignalen van zuurgraad, watertemperatuur en zuurstof en de ontwikkeling van de blauwalgen?

Met name het laatste punt schept perspectieven voor ’s-Hertogenbosch om een eigen (low budget) online meetnet te realiseren samen met het IoT Stadslab. Het IoT (Internet of Things) is een netwerk van verbonden objecten die gegevens verzamelen en delen. Door een dergelijk meetnet te koppelen aan de uitgebreide meetunit, hoopt de gemeente de inwoners straks beter te informeren over de waterkwaliteit in de binnenstad.

Kaartje met projectgebied:


 

Ervaring opdoen
Bovendien wil Aa en Maas zelf ervaring opdoen met deze sensor en bepalen of deze bruikbaar is bij belangrijke waterinlaatpunten.

Optimalisatie meetnetten en data-infrastructuur
De pilot maakt onderdeel uit van het programma Optimalisatie 'Meetnetten en data-infrastructuur in systeem en keten' van waterschap Aa en Maas. In dit programma worden meetnetten aangescherpt of opgetuigd en datakwaliteit sterk verbeterd. Hierbij hoort ook, informatie en kennis genereren en dit afstemmen op verschillende gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld via dashboards en portalen, gericht op de handelingsperspectieven in het waterbeheer.

SamenwerkingspartnersAfbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.