Lagere CO2-emissie met waterijzer

Winnovatie Het Waterschapshuis 07-10-2020
0 reacties

Drinkwaterbedrijven hebben te maken met het restproduct waterijzer. Dit ontstaat bij de productie van drinkwater. Waterijzer heeft een bindende werking in onder andere biovergisters. De bindende werking ten aanzien van fosfaat zou mogelijk ook tot zijn recht kunnen komen in het zuiveringsproces.

Projectleider

Inge Pistorius

Projectteam

Ron Exters, Dennis Rijnbende

Externe partners

Aquaminirals

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie
Klimaatadaptatie
Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Op lab en praktijkschaal, in Dinther, onderzoeken wij of het waterijzer als grondstof kan worden toegepast voor de verwijdering van fosfaat uit afvalwater. En wij willen de consequenties in kaart brengen die de dosering van deze stof met zich meebrengt. Als waterijzer ijzerchloride kan vervangen betekent dat een lagere CO2-emissie.  

In het verleden is al veel onderzoek gedaan naar het hergebruik van deze grondstof en ook naar eventuele behandelingsstappen om de bindende werking te vergroten. Met de steeds grotere duurzaamheidsambities van Aa en Maas is ook de bereidheid sterk toegenomen om restproducten toe te passen. Daarom wordt de toepasbaarheid van deze grondstof opnieuw beoordeeld met hedendaagse inzichten. Aquaminerals zorgt voor de afzet van de restroom.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen