eDNA Rivierkreeften - Kwantitatieve eDNA-bemonstering van rode Amerikaanse rivierkreeften

03-06-2021
0 reacties

Probleem: De exotische Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt in Delfland schade en overlast aan zowel de ecologie als de waterkeringen. Er zijn beperkt gegevens beschikbaar over de populatiedichtheden in de verschillende watergangen.

Projectleider

Ernst Raaphorst

Projectteam

Ernst Raaphorst

Externe partners

Aquon, Witteveen+Bos, ATKB, HAS Hogeschool, Bureau Waardenburg, Universiteit van Amsterdam, Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden (EIS Naturalis), Datura, STOWA

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Schoon water

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

De klassieke fuikmethode is duur, arbeidsintensief en levert onvoldoende gegevens. Dit maakt het kwantificeren van de (verwachte) schade en effectiviteit van eventuele bestrijdings-/reductiemaatregelen lastig.

Doel

Onderzoeken of met de environmental-DNA techniek (eDNA) een eenvoudigere, goedkopere en betrouwbaardere uitspraak kan worden gedaan over de populatiedichtheid van de Amerikaanse rivierkreeft in de watergangen van Delfland.

Doorlopen stappen

In deze pilot is onderzocht of met eDNA de populatiedichtheid van Amerikaanse rivierkreeft kan worden voorspeld. De resultaten zijn vergeleken met de klassieke fuikmethode.

In april 2020 is het project afgerond en zijn de resultaten opgeleverd. Delfland heeft zich na afloop van het onderzoek gericht op het delen van de resultaten in vakbladen en met andere waterschappen en laboratoria.

Eindresultaat

Er lijkt een verband te zijn tussen de eDNA methode en de resultaten van het fuik-onderzoek. Het doorontwikkelen van deze eDNA-toepassing lijkt kansrijk.

Aquon heeft aangegeven deze techniek verder te willen verkennen met de intentie om tot een bruikbaar product te komen voor de monitoring van rivierkreeften. Ook andere laboratoria hebben hun interesse geuit. Met deze kennis kan de Amerikaanse rivierkreeft beter worden gemonitord en mogelijk effectiever worden bestreden. Het vervolg is afhankelijk van de resultaten van Aquon en de ontwikkelingen op het gebied van het wegvangen van rivierkreeften. Delfland volgt deze ontwikkelingen bij Aquon en zet in op het verder onder de aandacht brengen van de resultaten bij andere partijen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen