Gegevens in Stroomversnelling

30-09-2020
0 reacties

Probleem: Delfland heeft hydrologische modellen nodig om inzicht te krijgen in het functioneren van het watersysteem en om klimaatscenario’s door te rekenen. Het maken van hydrologische modellen is arbeidsintensief en kent een lange doorlooptijd (minimaal 1 jaar).

Projectleider

Jochem Fritz

Projectteam

Ing Victorine Binkhorst, Robin van den Assem

Externe partners

Samenwerking in het kader van ditgitale transformatie met Schieland en Rijnland, Ynformed

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Asset management
Digitale transformatie
Voldoende water

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Dit komt mede omdat het inwinnen van gegevens voor een hydrologisch model lang duurt, ongeveer vier maanden.

Doel

Met innovatieve digitale technieken zoeken naar mogelijkheden om het maken van hydrologische rekenmodellen te vergemakkelijken, te versnellen én deze modellen kwalitatief te verbeteren.

Doorlopen stappen

Dit project is kort cyclisch aangepakt als casus van de Strategische Verkenning Digitale Transformatie. De focus lag op stuwen en duikers. De potentiële versnellingsstappen in het data-inwinningsproces zijn geanalyseerd. Dit heeft in februari 2020 geresulteerd in een ‘Proof of Concept’ van een dashboard, de ‘Stroomversneller’.

Eindresultaat en vervolg
‘De Stroomversneller’, een tool die gebruikers en beheerders continu inzicht geeft in de kwaliteit van de data. Het dashboard van De Stroomversneller is inmiddels verder doorontwikkeld. De Stroomversneller kan worden ingezet een beeld te geven van de kwaliteit van gegevens en voortgang in kwaliteitsverbetering door de gegevensbeheerders. Betere watersysteemanalyses resulteren in beter onderbouwde investeringsbeslissingen. De gerealiseerde inzichten bij stuwen en duikers kunnen worden uitgebreid naar andere objecten, zoals keerschotten en gemalen. De techniek is in potentie ook geschikt voor een breed scala aan andere Delflandse datasets.

Projectupdate september 2020

Digitale transformatie bij Hoogheemraadschap Delfland: een serie interviews langs onze experimenten

De Stroomversneller: eenvoudig en functioneel verbeteren van data(kwaliteit)
Gemalen, duikers, stuwen… Ze liggen al jaren in ons watergebied. Ze hebben een belangrijke functie, maar hoe groot zijn ze? Klopt de plek waar ze liggen? Is de kwaliteit goed? Eigenlijk is daar bij het waterschap maar een beperkt beeld van. Simpelweg omdat het niet automatisch wordt gecontroleerd. Dat kan nu met de Stroomversneller. Jochem Fritz, beleidsmedewerker Monitoring en Wateradvies, betrokken bij deze casus is hier maar wat blij mee. “De Stroomversneller geeft ons snel, maar ook een goed beeld van alle objecten in ons watersysteem waar iets van belangrijke informatie ontbreekt.”

Het doel van de Stroomversneller is om de kwaliteitsgegevens van geografische data, dus de afmetingen van bijvoorbeeld gemalen, duikers en stuwen - alle dingen die in het watersysteem zitten - te controleren. Jochem: “Zo krijgen we snel inzicht in de afmetingen van bijvoorbeeld een stuw. Hoe breed en hoe hoog is die? Is de kwaliteit goed? Wat is de diameter van een duiker? Als die gegevens niet bekend zijn, kan daar vervolgens een inmeetactie op in worden gezet. Om vervolgens alle data aan te vullen en te verbeteren.”

“De Stroomversneller zetten we in aan het begin van een systeemanalyse: een onderzoek om te kijken hoe het watersysteem functioneert, met name bij extreme regenbuien. Dat onderzoek doen we aan de hand van rekenmodellen. We bouwen een simulatiemodel als watersysteem; een computermodel wat bestaat uit veel informatie. We willen afmetingen weten van eigenlijk alles. Van hoe groot de watergangen zijn tot waar ze liggen. Zo kunnen we het op een goede, realistische manier doorrekenen. Voordat we het simulatiemodel bouwen, wordt de Stroomversneller ingezet. Om te checken of alle informatie er is en of deze volledig is. Zo ja, dan gaan we een inventarisatie doen.”

Betere datakwaliteit
Zo’n drie á vier keer per jaar worden simulaties uitgevoerd in delen van het beheergebied van Delfland. Het concept van de Stroomversneller is niet uniek, maar de tool zoals die er nu ligt, is volgens Jochem vrij nieuw.

“Een toegevoegde waarde voor collega’s die modellen maken. Mensen die een systeemanalyse doen, krijgen betere datakwaliteit voor hun modellering. Stel dat je de verkeerde dimensie van een duiker of een stuw invoert en er komen verkeerde resultaten uit zo’n modelstudie… Dan heeft dat wel impact: dan ga je verkeerde conclusies trekken. Dat kan je nooit helemaal uitsluiten, maar dat risico wil je zo klein mogelijk houden. Met behulp van de Stroomversneller kan je op een snelle en eenvoudige manier zorgen dat ontbrekende informatie kan worden ingewonnen. Je hebt in één keer een compleet overzicht van alle ontbrekende gegevens. Met name de kwaliteit van je werk gaat vooruit. Je voorkomt fouten en krijgt betere output.”

Het team rondom de casus Stroomversneller heeft samengewerkt volgens de methode Scrum Agile. “We hebben gekeken naar waar de relevante vragen voor de gebruiker zitten. Wat voor type vragen zouden we kunnen oppakken met het experiment? Zo hebben we de kwaliteitscriteria die wij als modelleurs stellen aan die objecten, zoals de afmetingen van stuwen en duikers gedefinieerd.”

“We hebben iemand ingehuurd die goed kan programmeren én iemand die het proces bewaakt. Ik heb vooral in de gaten gehouden wat de gebruiker er uiteindelijk mee zou moeten kunnen. Dit hebben we in korte sprints ontwikkeld. In zo’n vier maanden tijd leverde dat een werkend product op. Het werkproces paste goed bij dit product. Van tevoren hadden we nog geen duidelijk beeld wat het moest worden. Aan de hand van het goed formuleren van de wensen van de gebruiker, is dit eruit gekomen: een concreet product vanuit een casus. Vrij eenvoudig, maar functioneel en een nuttige tool, die ook nog eens praktisch inzetbaar is. Het doet wat het moet doen en het is eenvoudig te bedienen.”

Gebruikersvriendelijk
Jochem is blij over het verloop van deze casus en het resultaat ervan. Toch is er ook iets wat hij jammer vindt. “Ik had gehoopt dat het breder binnen de organisatie inzetbaar was geweest. Het is namelijk niet alleen toepasbaar voor onze modellering en systeemanalyses. Eigenlijk is het een tool die je kan gebruiken voor alle vraagstukken rondom gegevensbeheer, waar je de kwaliteit van data wilt bewaken en verbeteren. Maar je moet binnen de organisatie dan wel de capaciteit hebben. De tool Stroomversneller is heel gebruikersvriendelijk. Zodra je het opstart, zie je in één keer alle plekken waar de kwaliteit van gegevens niet voldoende is en die kan je dan in het veld laten inmeten. Heel simpel. De uitdaging bij dit soort casussen is dat het vaak blijft hangen aan het eind. Het eindigt vaak bij een proof of concept. Terwijl je wel een wens hebt om het verder te brengen en daadwerkelijk te gebruiken. Om de stap te zetten naar implementeren of in productie te brengen, moet er voldoende capaciteit in de organisatie zijn en moet duidelijk zijn wie het gaat beheren. De kennis is er, maak er gebruik van.”

Waarde voor Delfland
Het experiment biedt onze collega’s niet alleen een tool voor het bewaken en verbeteren van data en gegevensbeheer, voor Delfland als organisatie is de casus ook van waarde. Het is namelijk belangrijk te blijven innoveren, want de wereld om ons heen verandert. Willen we over 100 jaar nog steeds bijdragen aan een groene, gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners, dan moeten we meegaan met de tijd of zelfs vooroplopen. Met het experiment de Stroomversneller onderzoeken we nieuwe mogelijkheden om antwoord te geven op de vragen uit de toekomst.

Heb je vragen over het experiment de Stroomversneller? Neem dan contact op met Jochem via jfritz@hhdelfland.nl. Wil je meer weten over Digitale Transformatie bij Delfland? Neem dan contact op met Victorine Binkhorst (vbinkhorst@hhdelfland.nl).

Update door: Sandra Borst

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen