TDH en slibgisting in GA of BW

Winnovatie Het Waterschapshuis 08-07-2021
0 reacties

Bureaustudie

Projectleider

Frank Groot

Projectteam

Frank Groot

Externe partners

TU Delft, Stowa, De Dommel, Aa en Maas, Waternet en HHNK

Organisatie(s)

Hollands Noorderkwartier

Thema

Energietransitie

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Draagt bij aan de KEP doelen door meer energie uit afvalwater voor eigen gebruikt te winnen. En draagt bij aan de vermindering van de hoeveelheid zuiveringsslib.

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen