Drones in het waterbeheer

Winnovatie Het Waterschapshuis 30-09-2020
0 reacties

De techniek van drones maken we organisatiebreed toegankelijk. Drones worden ingezet bij locaties die ontoegankelijk zijn voor de mens of de huidige technologieën.

Projectleider

Rindert van der Kooi

Projectteam

Alle Hoeksma, Helena Jacobi, Marcel Adema

Organisatie(s)

Wetterskip Fryslân

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Veelal voorzien van een camera of sensor worden drones binnen WF ingezet voor uiteenlopende toepassingen zoals actuele waterbeheer vraagstukken (najaarsschouw), beheertaken (illegale dempingen), het maken van inspecties bij kunstwerken en crisismanagement. Drones bieden nieuwe mogelijkheden om onze taken op een innovatieve manier te ondersteunen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen