Productie van vetzuren uit zeefgoed

11-05-2021
0 reacties

Op de zuivering in Aarle-Rixtel is al een aantal jaren een fijnzeefinstallatie in bedrijf die zeefgoed uit influent verwijdert.

Projectleider

Robert Kras

Projectteam

Robert Kras, Jos van Lankveld

Externe partners

AquaMinerals, Stowa, TU Delft, RHDHV

Organisatie(s)

Aa en Maas
Limburg
Rijn en IJssel
Vallei en Veluwe
Vechtstromen

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Pilot

Status

Afgerond

Dit zeefgoed bestaat grotendeels uit cellulose vezels, een grondstof die hergebruikt kan worden voor bijvoorbeeld papierproductie, isolatiemateriaal, afdruipremmer in asfalt en plaatmateriaal. Op de zuivering in Aarle Rixtel onderzoeken we nu de productie van vetzuren uit zeefgoed. Deze vetzuren kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als koolstofbron, in de zuivering, om de verwijdering van nutriënten (N en P) te verbeteren. En wie weet zijn er ook nog andere toepassingen mogelijk.

Principewerking van de testinstallatie

In de reactor wordt het zeefgoed door bacteriën omgezet naar vetzuren

Tijdpad

Het onderzoek in Aarle-Rixtel heeft plaatsgevonden tot eind 2021. Daarna is de testinstallatie verplaatst naar de zuivering in Ommen van waterschap Vechtstromen, voor nogmaals een test van een half jaar. Naast zeefgoed is ook onderzocht of vetzuren geproduceerd konden worden uit primair slib.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de productie van vetzuren vanuit zeefgoed of primair slib mogelijk is. De benutting van de geproduceerde vetzuren heeft zich vooral gericht op het gebruik als gemakkelijk afbreekbare C-bron in de biologie ter optimalisatie van stikstof en fosforverwijdering en verbetering van de effluentkwaliteit. Op diverse rwzi’s kan dat een aantrekkelijke optie zijn. Binnenkort zal het rapport op de Stowa website verschijnen.

De pilot maakt onderdeel uit van een TKI-subsidieproject: Topconsortia voor Kennis en Innovatie en duurt tot medio 2023. Het gaat hier om een haalbaarheidsonderzoek, waar het pilotonderzoek deel van uitmaakt. Bij succesvolle resultaten en een positieve business case, wordt de pilot opgeschaald naar een demonstratie / full scale installatie. Daarover lopen gesprekken met diverse waterschappen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen