Beslissing Ondersteunend Syteem Altena

Winnovatie Het Waterschapshuis 18-01-2021
0 reacties

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil conform het peilbesluit. Voor een goede aansturing is naast ervaring een theoretische onderbouwing van de uit te voeren acties nodig.

Projectleider

Floris De Bree

Projectteam

Floris De Bree

Externe partners

Hydrologic

Organisatie(s)

Rivierenland

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil conform het peilbesluit. Voor een goede aansturing is naast ervaring een theoretische onderbouwing van de uit te voeren acties nodig. Het watersysteem reageert snel op neerslag en is soms onvoorspelbaar, het weer ontwikkelt zich continue en

daarom moet de peilbeheerder vaak ook snel reageren.

De theoretische onderbouwing voor de aansturing van de boezem wordt geleverd door een BOS (beslissing ondersteunend systeem). Naast het feit dat dit systeem de boezemgemalen automatisch kan bedienen is dit systeem belangrijk om het gedrag van het watersysteem onder verschillende omstandigheden te kunnen leren kennen.

Een BOS is niet nieuw binnen de waterschapswereld. Er wordt al jaren gewerkt met dergelijke systemen. Nieuw is dat dergelijke systemen over het algemeen worden gebruikt voor het beheer van boezems. Bij Waterschap Rivierenland wordt het BOS ontwikkeld voor een (kleiner) poldersysteem in Altena. De ambitie is om uiteindelijk het hele beheersgebied onder één BOS te brengen.

Vooralsnog worden we bij de ontwikkeling ondersteund door Hydrologic (een advies- en onderzoeksbureau). Na een aanbesteding begin 2021 zal een derde (nog onbekende) partij het BOS verder operationaliseren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen